ОБЕЗОПАСЯВАНЕ СРЕЩУ ОПАСНОТО И ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ТОК.

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ СРЕЩУ ОПАСНОТО И ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ТОК.

Опасностите при  работа с електрическите уредби и съоръжения  са свързани с

 • удар от електрически ток;
 • термични травми (изгаряния);
 • пожари и експлозии

Термичните травми (изгаряния) се получават от действието на температури от порядъка на хиляди градуси, каквито се получават при късото съединение.

Пожари и експлозии може да се получат когато

 • електрическа искра или волтова дъга възникнат в пожароопасна или взривоопасна среда;
 • претоварени, прегрети проводници са в контакт с леснозапалими или горими материали;
 • контакти, щепсели, щекери при лош контакт или претоварване и къси съединения се нагреят до недопустимо високи температури

Защита на електрическите инсталации от свръхток се реализира чрез апарати за максималнотокова защита. Ролята на тази защита изпълняват стопяеми предпазители и автоматични прекъсвачи. Изборът на апаратите се съобразява с параметрите на тока в защитавания участък. Тези параметри се означават върху апаратите за защита и електрическите табла. Подмяна на дефектирал апарат за защита става само при условие, че новият има същия номинален ток.

Честото изключване на апарати за защита скоро след включване на консуматорите е знак, че инсталацията се претоварва. Причината е или в завишаване  броя на консуматорите, или в подмяна на консуматори с по-мощни.

Не подсилвайте стопяемите предпазители! Никога не поставяйте апарати за защита с по-висок номинален ток! Това води до прегряване, пожар

Изключването на апарата веднага след включването му е признак за късо съединение в защитавания участък от инсталацията. Консуматорите трябва да се изключат и след подмяна на вложката да се включват последователно. Присъединяването на консуматорите отново към  електрическите контакти трябва да става само в положение «изключено» на ключа на консуматорите. В противен случай може да възникне електрическа дъга, която да изгори ръката, която държи щепсела.

Защита срещу директен и индиректен допир. Електрическите уредби, съоръжения, инсталации трябва така да се изпълнят, че да не позволяват включване на човешкото тяло или части от него в електрически вериги, които застрашават живота и здравето на обслужващия персонал или околните.

Защитата срещу директен допир се реализира по някой от начините:

 • разполагане на частите под напрежение на безопасни разстояния – например проводниците на въздушните електропроводи;
 • защитни огради и прегради – в помещения, в които се разпределя електрическата енергия се използват плътни или мрежести прегради. Вратите на електрическите табла в трафопостовете се отварят само с помощта на специален ключ или инструмент;
 • защитни блокировки – изключват електрозахранването при отваряне на капаци, врати и др.;
 • безопасни свръхниски напрежения – до 24 V (променливи и постоянни)

Един от сигурните признаци за ефективност на защитата е измереното високо съпротивление на изолацията. Това налага периодичното измерване, съгласно изискванията на правилниците.

Защитата при индиректен допир е защитата, с която се предотвратяват поражения от електрически ток поради възникване на опасни напрежения на частите, които нормално не се намират под напрежение. Най-често използваните мероприятия за защита срещу индиректен допир са: заземяване, зануляване, защитно изключване, защитно изолиране.

Заземяване. Металните нетоководещи части, корпусите на електрически двигатели и машини се свързват със земята посредством електропроводници и заземители. Целта е чрез сигурна връзка на защитаваното съоръжение със земята да се отклони токът, който би преминал през човешкото тяло. Заземителите могат да бъдат метални поцинковани плочи с размер 1000/1000/3 mm или стоманени тръби с дължина 2,5 – 3 m.

Зануляването представлява свързване на металните нетоководещи части на електрически двигатели, машини и съоръжения със заземения нулев проводник. Служи за автоматично изключване на електросъоръженията при повреждане на изолацията и пробив на корпуса.

Ако корпусът на електродвитателя попадне под напрежение, получава се късо съединение между фазовия и нулев проводник, протича силен ток, задейства се защитната апаратура (предпазител, реле) и електрическата верига се прекъсва. По този начин корпусът на електродвигателя престава да бъде под напрежение.

Еднофазните подвижни консуматори се зануляват посредством еднофазен контакт (тип Шуко) и съответния щепсел.

На нулевия проводник, който се използва и като защита не трябва да има монтирани прекъсвачи или предпазители.

В едно помещение електрическите консуматори могат да бъдат само занулени или само заземени, защото ако има допир на фаза до корпуса на една от електрическите машини, всички електрически консуматори в помещението ще бъдат под напрежение спрямо нулата.

Защитното изключване осигурява автоматично изключване на захранващото напрежение чрез специално устройство при поява на опасно напрежение или ток на утечка поради повреда на изолацията.

Защитното изолиране осигурява отделяне на части под напрежение от частите, които подлежат на защита срещу индиректен допир с двойна или засилена изолация. Най-често срещаните уреди и съоръжения с усилена изолация са: телевизори, радиокасетофони, токоизправители,  сешоари, ръчни бормашини, ъглошлайфи.

Няма устройство, което да осигурява абсолютна защита срещу поражение с електрически ток. За да бъдете в безопасност винаги спазвайте всички правила за безопасна работа с електрическите уреди и съоръжения

5 Comments on ОБЕЗОПАСЯВАНЕ СРЕЩУ ОПАСНОТО И ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ТОК.

 1. Simplly wiish too saay yor articlpe iis aas surprising.

  Thhe clearness iin your posdt iis judt coool aand i caan assume you’re an expert oon this subject.

  Fine wih yor permission let me too grab yiur RSS feeed too keep updated witfh forthcomng post.
  Thaks a mijllion and lease continue tthe rewarding work.

 2. Great delivery. Outstanding arguments. Keep up the good work.

 3. Hello, just wanted to tell you, I liked this post.
  It was practical. Keep on posting!

 4. Keep on working, great job!

 5. Well I really enjoyed studying it. This information offered by you is very constructive for correct planning.

Comments are closed.