ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ) НА ПЕРСОНАЛА В ЗАВЕДЕНИЯ Кетъринг

Специфични за специалност Кетъринг

  1. Организация на кетърингово събитие

1.1. Разработва (проектира)

1.1.1. Разпознава различните типове клиенти и подбира предлага кетърингово събитие. подходящ начин, за да представи заведението и проучи желанията им.

1.1.2. Описва изискванията на различни групи (деца, възрастни, вегетарианци, религиозни групи).

1.1.3. Подготвя оферти, договори (на ръка или с компютър)на български и поне един чужд език.

1.1.4. Попълва документи за поръчване, приемане и предаване на стоки.

1.1.5. Разработва детайлна програма за доставяне на кетъринг в зависимост от събитието (на открито , на закрито място, бизнес среща, празник, в частен дом и др.).

1.1.6. Прави списък с необходимото оборудване и други ресурси.

1.1.7. Прави списък с подходящите продукти и ястия.

1.1.8. Съдейства за разширяването на асортимента от предлаганите продукти и стоки.

1.2. Организира и контролира

1.2.1. Разработва план за подготвяне, провеждане и кетърингово събитие. отчитане на кетъринговото събитие, в който се посочват задълженията на всеки от персонала.

1.2.2. Потвърждава резервациите за мястото на провеждане на събитието.

1.2.3. Систематизира програмата за доставяне на кетъринг.

1.2.4. Организира сервирането на ястията, като се съобразява със специфични изисквания (поддържане на температура, осигуряване на ефекти).

1.2.5. Взема решение при възникване на проблеми по време на събитието.

1.2.6. Организира почистване и подреждане след приключване на кетъринговото събитие.

1.2.7. Осъществява и проверява заплащането на услугата – в брой, с кредитна карта, по банков път, по електронен път и др.