РЕЖИМИ НА ХРАНЕНЕ

4.2. РЕЖИМИ НА ХРАНЕНЕ`

4.2.1. Режим на хранене:
а) представлява: начин на разпределяне и приемане на храната през денонощието;
б) включва:
– броя на приеманията на храна;
– разпределянето на храната по количество и състав за всяко хранене;
– часовете на хранене и интервалите м/у приемите.
в) обуславя се от:
– циркадните ритми (денонощните периодични изменения във физиологичните процеси):
– бодро състояние и повишена физиол.активност
– сън и понижена физиолог.активност през нощта
– трудовия ритъм (работното време през денонощ.).

4.2.2. Връзка между хранене и работоспособност:
При интензивна физическа натовареност: При обилно хранене:
Потиска се секреторната дейност .
Затруднява се всмукването. Понижава се усвояемостта Появява се сънливост.
Понижава се работоспособността.
Затрудняват се някои движения.

4.2.3. Хранителен прием и хранителна дажба:
При четирикратно хранене: При трикратно хранене:
– закуска 15 %
– втора закуска 20 %
– обяд 35 %
– вечеря 30 % – закуска 25 %
– обяд 40 %
– вечеря 35 %
4.2.4. Фактори, от които зависи прилагането на един или друг режим на хранене:
– храненето да става в определени часове (Павлов);
– след хранене да има ситост, а не тежест в стомаха;
– между отделните приеми не трябва да се чувства глад
– интервалите (без съня) трябва да бъдат от 3 до 6 часа