ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОБРЪЩАТЕЛЕН ТИГАН

Електрически обращателен тиган – предназначение , принцип на действие, видове, правила за експлоатация и безопасна работа.

Предназначение – използва се за пържене на полуфабрикати в малко количество мазнина или за задушаване.

Принцип на действие – работната камера представлява плитка вана, на която в средата на предната й стена е оформен улей, предназначен за изливане на мазнината или водата (използвана за миене) след приключване на работа. На противоположната стена е закрепен шарнирно капак. Работната камера е монтирана на две вертикални колкони чрез хоризонтални оси лежащи в лагери.Този начин на закрепване позволява нейното завъртане на ъгъл 0 до 90 °от началното й положение. Мазнината в работната камера се загрява чрез електронагревателни елементи закрит тип, монтирани в долното й дъно.
При пържене в електрически обръщателен тиган полуфабрикатите се поставят върху дъното на работната камера.

Правила за експлоатация – при започване на работа в работната камера се налива определено количество мазнина и се включват електро-нагревателите на максимална мощност. При автоматично регулиране чрез терморегулатор се фиксира желаната температура. Когато мазнината се загрее до необходимата температура, работната камера се зарежда със съответните полуфабрикати. Не трябва да се допуска поставяне на полуфабрикати, когато мазнината не е достатъчно нагрята.Това ще доведе до поглъщане на голямо количество мазнина и до получаване на некачествена продукция. Отклоненията от качествените изисквания се получават и при пържене в силно нагрята мазнина. Високите температури създават условия за протичане на нежелани химични процеси с мазнините, крайните продукти на които влияят отрицателно на стомашно чревната лигавица. С обръщателния механизъм и ограничителят тавата да се поставя в хоризонтално положение и тогава да се налива необходимото количество мазнина.

Безопасна работа – терморегулаторът да се поставя на необходимата температура и с помощта на превключвателя да се включва съоръжението.
– след приключването на технологичния процес изключването на тигана да става с превключвателя, след което терморегулаторът да се постави в нулево положение.
– забранено е изливането на мазнина при включени нагреватели. Нагревателите да се изключват при всяко по-продължително прекъсване на работа и след спиране на работа,
– забранено е наливането на студени течности в тавата на тигана.
– при експлоатация на газовите тигани да се спазват общоприетите правила при работа с газово топлинно обзавеждане.