КОНВЕКТОМАТИ

.Конвектомати – предназначение,принцип на действие, видове, правила за експлоатация и безопасна работа
7.1.1 Предназначение- за интензифициране на топлообмена чрез конвекция се използват пекарни шкафове с принудителна циркулация на нагрят въздух. Конвектоматът гарантира ефективно изпичане на месо при минимална загуба на тегло, паниране на зеленчуци, месо и риба при минимална употреба на мазнини, както и едновременна обработка на различни продукти без обмяна на миризми.
Конвектоматите се препоръчват и за изпичане на всякакви тестени изделия, хляб, пици, торти.
7.1.2 Устройство и принцип на действие:
– устройство- работна камера, топлинна изолация и облицовка, тава , ел. нагревател , вентилатор. В работната камера се създава възможност за зареждане с повече тави на разстояние една от друга. Те се подреждат върху подвижни стилажи. Върху една от стените на работната камера са монтирани тръбни ел.нагревателни елементи.
– елементи на обслужване: контролен панел с бутони за различните режими на работа : готвене на пара (100°С), горещ въздух (30-300°С), комбинирано готвене на пара (30-300°С), избиращ прекъсвач за режимите на готвене, променливо готвене на пара (30-99°С), финишинг (30-300°С), допълнителна функция охлаждане, температурна индикация на работната камера, колелце за настройване на температурата в работната камера, индикация на режима на загряване, бутон часовник (0-120 мин.), бутон за температура в средата(0- 99°С), индикация за време температура в средата.
– принцип на действие – чрез вентилатор се осъществява изкуствена циркулация на въздуха. Преминавайки около нагревателните елементи,той се нагрява, циркулира между тавите и хр.продукти в тях, като ги довежда до готово състояние, позволяваща значително спестяване на енергия. Всичко това дава възможност за приготвяне на различни видове храни по едно и също време без влияние на миризми и получаване на перфектен резултат.
7.1.3 Видове:
– конвекционни фурни -три режима на готвене – конвекция (50ºС до 270ºС), пара (50ºС до 100ºС) и комбиниран – конвекция и пара едновременно (80ºС до 200ºС);
– комбинирани фурни с конвекция/пара – освен, че изпълняват всички най-сложни функции, те имат специален панел със сензорно управление ;
– фурни със съвременни парогенератори – парата се впръсква директно в камерата за готвене посредством водна пръскалка. Тази пръскалка впръсква парата върху цялата повърхност на топлообменника;
– фурни с автоматично и непрекъснато сменяне посоката на въртене на вентилатора – което осигурява перфектно равномерен горещ въздух, овлажнител позволява точното задаване на степента на влажност в камерата за готвене, като излишната влага се изхвърля през вентил-пеперуда

7.4.4 Правила за експлоатация и безопасна работа:
– правила за експлоатация- проверява се за липса на вода (пълни се парния генератор); – температура на околната среда (ако е по-ниска от 5 градуса уреда се затопля на стайна температура преди пускане в експлоатация)
– зареждане/извеждане (вратата на уреда трябва да се отваря бавно, процесите са автоматични, съдовете и скарите се пъхат само, когато висящата стойка е фиксирана правилно, количката за чинии е вкарана докрай, фиксирана и блокиращото устройство е затворено
– съдовете,в който се намират течности, трябва да се покрият и обезопасят, така че да не съществува опасност от поправяне поради преливане на течността- охлаждане (използва се функция охлаждане); – ръчен душ(издърпва се, фиксира, пуска се чрез бутон, прибира се автоматично);
– безопасна работа
– ако съдовете са пълни с течности или готвен течен продукт,не трябва да се използват по-високи нива от тези,от които оператор може да наблюдават – горещи пари (опасност от изгаряне),горещи съдове и скари,внимателно фиксиране на количката, при нужда крачна спирачка на колелата.
– блокиращи ус-ва на GN-съдовете на количката за тави трябва да се затворят, количките тави и чинии, транспортните колички,както и монтираните на колела уреди могат да се преобърнат по време на транспортиране
– по време на охлажданe вентилаторното колело се върти при отворена врата. Функцията охлаждане се включва само когато дефлектора е блокиран уреда не трябва да се охлажда със студена вода.
– ръчния душ и водата от него могат да бъдат горещи
– ако уреда не е почистен добре наслоената мазнина и хр.остатъци могат да се запалят
– задължително защитно облекло (очила,ръкавици,маска и др.)