ПАРТИ КЕТЪРИНГ

ПАРТИ КЕТЪРИНГ

Извършва се предимно на открито и е „запазена марка“ за хора със средни или високи финансови възможности. За едно таково комплексно кетъринг парти трябва да се отделят значителни средства. Свързва се с подготовката, организацията и провеждането на големи партита с различен характер, за кои­то обстановката и декорът трябва да е оригинален. Свързва се още с използването на скъп инвентар и посуда от благородни ме­тали. Менютата и оформянето на ястията варират от традиционни до екзотични и дори ексцентрични. Програмата може да включва театрални спектакли, сценични представления, музикални програми, шоу изпълните­ли и др. в областта на музиката, спектакъла и забавата. Целта е да се излезе от стереотипа, да се демонстрира ориги­налност и неповторимост на всяко парти събиране. С времето вкусовете и изискванията на клиентите се менят, клиентите  търсят нови кетъринг продукти и услуги. За удовлетворяване на нарастващите из­исквания на потребителите все повече фирми търсят нетрадиционни форми на предлагане и обслужване, включващи използването на   подвижни кухни, сценични работилници и мобилен специализиран транспорт. Днес парти ке­търингът може да се осъществи почти на всяко място и по всяко време.

Парти сървис може да се организира и от по-„традиционни“ потребите­ли с по-малки финансови средства по различни поводи като сватби, корпо­ративни и семейни тържества, детски празници, бизнес срещи и др.