ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ

Обслужване на участници в конференции, симпозиуми, конгреси.

За целта се организира хранене в ресторант или в други търговски зали към хотела, в който са настанени участниците. Може да се използва също ресторант, разположен близо до мястото на събирането.

Часовете за хранене, менюто и стойността на куверта се уточняват предварително с упълномощен отговорник – представител на организацията. При това се има предвид графикът на срещите. За деня се съставят едно или няколко менюта в зависимост от равнището и от мащабността на мероприятието, както и от състава на участниците.

Ястията и напитките се поднасят по установените правила. При наличие на участници от различни националности се поставят съответните национални флагчета или надписи.

Организацията на обслужването на участници в съвещания, конференции, симпозиуми и други  е както при туристически или други организирани групи. На мястото, където гостите заседават, се организира временен бюфет. Той се устройва в отделна зала, фоайе, коридор или друго подходящо помещение. От бюфета се предлагат разхладителни напитки (газирана и минерална вода, кока-кола, безалкохолни газирани, натурални сокове и др.), горещи напитки (чай и кафе), студени и топли сандвичи и подходящи сладкарски изделия (торти, петифури, кексове, плодове и др.).  Асортиментът за временния бюфет е желателно да бъде предварително съгласуван с домакините на срещата. При повече участници бюфетите може да бъдат няколко и специализирани. В тези случаи на едни от тях се предлагат напитки, а на други – подходящи закуски и десерти. Гостите консумират прави. Към бюфета или наблизо може да има и няколко маси.

При малък брой участници обслужването е от колички.Различните безалкохолни напитки, кафе, чай и закуски се предлагат по познатите начини.

Обслужване на участници в преговори и в други делови срещи. При различни преговори, подписване на договори и спогодби, при обмяна на опит и други подобни прояви присъстват стопански, политически и държавни дейци, представители на науката, културата и т. н.  Участниците в такива срещи се обслужват непосредствено в самата зала. При двустранни преговори (срещи) масата е правоъгълна. Всяка делегация заема една от двете и дълги страни. На късите страни столове не се слагат. При срещи, в които взимат участие няколко делегации, масата може да бъде квадратна, кръгла или елипсовидна. Прието е масата да се застила със зелено сукно. Ако има полиран или друг специален плот, не се застила. Пред всеки член на делегацията се осигурява необходимата папка с химикалки.

На участниците се предлагат разхладителни напитки, плодове, петифури и др. Бутилките с напитки се подреждат върху платнени салфетки. До тях се поставят чашите, обърнати е отвора надолу, и отварачки за напитките. Във фруктиери върху салфетки се слагат плодове. Отстрани на групи се разполагат необходимите чинии, прибори и салфетки.

При двустранни преговори напитките и плодовете се подреждат по средата на масата. В случай на многостранни преговори (при кръгла или квадратна маса) те се разполагат на 50-60 cm от ръба на масата през определен интервал. Така всички участници могат удобно да ги ползват.

Преди започване на преговорите и по време на почивката сервитьорите са длъжни да подредят и да приведат в подходящ вид масата, като подменят употребените чаши, пепелници и други съдове, и да разположат правилно столовете.

По време на преговорите или на съвещанието се поднасят горещи напитки – чай, кафе, по предварителна уговорка на протокола.

След успешното приключване на срещата на присъстващите може да се поднесе шампанско, разлято в чаши и подредено в табли.

Обслужване на участници в пресконференции и в интервюта. Организира се в търговски зали или в зали със специално предназначение в заведенията за хранене. Аналогично е на обслужването при преговори. Най-често се подрежда обща маса с подходяща форма. Видното място се определя за госта, даващ пресконференцията или интервюто. На масата се подреждат безалкохолни напитки, плодове, пепелници, цигари и съответни чаши, чинии и прибори. В някои случаи се зарежда само с безалкохолни напитки или по време на пресконференцията се поднасят топли напитки -кафе, чай, какао, по предварително уточнение с отговорника на срещата. Участниците в пресконференцията могат да бъдат настанени и на отделни маси.