ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМИВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЯЙЦАТА

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМИВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЯЙЦАТА, ПРЕДИ ВЛАГАНЕТО ИМ В КУЛИНАРНОТО ПРОИЗВОДСВО

 

Пресните яйца се измиват и дезинфекцират преди влагането им в производството на храни.

Тази обработка се извършва в обособения кът, отделен от помещенията за топлинна обработка на храните.

Обработване на яйцата:

Използват се само стандартни кокоши яйца, нестандартните (пукнати, счупени, замърсени повече от 1/8 от повърхността) се отстраняват. При видима замърсеност на яйцата, същите се накисват в 2 % разтвор на натриев бикарбонат, с температура 30-40°С. Следва измиване с питейна вода, до пълно отстраняване на замърсяванията. Дезинфекцията задължително се извършва с натопяване на яйцата в дезинфекционен разтвор, с концентрация на активен хлор 200-250 мг/л, за не по-малко от 10 минути, след което отново се изплакват обилно с течаща питейна вода. След подсушаване се съхраняват в подходящи съдове в плюсов хладилник. Чупят се поединично и с визуална инспекция на съдържанието на всяко яйце, с цел отстраняване на съмнителни, развалени или яйца със зародиши.