КЛАСИФИКАЦИЯ НА МЕСНИ ПРОДУКТИ

Месото се консумира след обработка. То бива сурово, варено, печено. Смила се на дребно или се консумира цяло. Продуктите, в които то се влага се наричат месни. Те са класифицирани по няколко показателя по следния начин:

 • Според влаганите суровини
  • От месо.
  • От субпродукти.
  • От субпродукти и месо.
 • Според вида на влаганите суровини
  • От еднородно месо.
  • От различни видове месо.
 • Според трайността при температура 1-5°C
  • Нетрайни – със срок на реализация до 48 часа.
  • Малотрайни – със срок на реализация до 4 дни.
  • Полутрайни – със срок на реализация до 15 дни.
  • Трайни – със срок на реализация до 60 дни.
 • Според механичната обработка
  • От нераздробено месо.
   • Със сланина и кожа.
   • Със сланина без кожа.
   • Без сланина и без кожа.
  • От раздробено месо.
   • На броеници.
   • На чифтове.
   • Единични парчета.
   • Подкови.
  • В зависимост от наличието на обвивки.
   • Без обвивки – с превръзки с мрежа и други.
   • С обвивки.
  • В зависимост от разрезната повърхност.
   • Безструктурни.
   • Структурни.
   • Фигурни.
 • Според термичната обработка
  • От нераздробено месо.
   • Сурови.
   • Сурово-солени и пушени.
   • Сурово-солени.
   • Сурово-солени и сушени.
   • Варени.
   • Варени и пушени.
   • Варени и валяни в подправки.
   • Печени.
  • От раздробено месо.
   • Сурови.
   • Сурови бързозреещи.
   • Сурови и пушени.
   • Сурови и сушени.
   • Сурово-сушени и пушени.
   • Варени.
   • Варени-желирани.
   • Пушени.
   • Пушено-варени.
   • Печени.
   • Пържени.