Правила за декантиране на вино

Toва сa стандартите за на Международната асоциция на сомелиерите (ASI) зa дekaнтиране. Това е стандарт (скандинавската школа е една от най-силните),

ДЕКАНТИРАНЕ НА ЧЕРВЕНО ВИНО

Никога не обръщайте гръб на членовете на журито (не ги бъркайте с Гостите, на които сервирате).
Бъдете 100% сигурни, че нищо не липсва във вашия ”mise en place”.
Работете елегантно, но бързо.
Мислете с поне една стъпка напред.

ВЪНШЕН ВИД
1. ПОЗИТИВНО НАСТРОЕНИЕ, УСМИВКА, САМОЧУВСТВИЕ.
2. ЗА МЪЖЕТЕ – ДОБРЕ ИЗБРЪСНАТ, ПРИЛИЧНА ПРИЧЕСКА, СВЕЖ ВЪНШЕН ВИД – БЕЗ ПАРФЮМ!
3. ПЕРФЕКТНА УНИФОРМА (ЧИСТА, ИЗГЛАДЕНА, СНОБАРСКА), ОГЛЕДАЛНО ЛЪСНАТИ ОБУВКИ И Т.Н.
4. 2 ТУРБУШОНА, ПРИКРЕПЕНИ ЗА КОЛАНА, В КАЛЪФИ.
5. 1 КИБРИТЕНА КУТИЙКА В ДЖОБА НА САКОТО.

ПОДГОТОВКА – “MISE EN PLACE”, НА МАСИЧКА ЗА СЕРВИРАНЕ (КОЛИЧКА)
1. 1 свещ.
2. 1 чаша за дегустиране.
3. 1 декантер.
4. 1 малка табличка за сервиране.
5. 3 малки платнени салфетки – 25/25 см от черен или тъмночервен памук.
6. 3 подложни чинийки (coasters):
1 за тапата
1 за празната, вече декантирана бутилка – малко по-голяма.
1 за декантера.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА БУТИЛКАТА

1. Ако бутилката е положена хоризонтално, вдигнете я внимателно, като я държите в същото положение (хоризонтално) и я сложете в кошничката за вино.
2. Ако бутилката е поставена да стои (вертикално), не я слагайте в кошничка за вино! Всички стандарти, трябва да се нагодят към това й положение.
3. Прочете етикета на глас (така, че да го чуе журито).
4. Представете бутилката на Домакина. Име на виното, реколта, производител, произход. (Когато носите бутилката, не забравяйте в какво положение работите с нея – хоризонтално, или вертикално! Не променяйте изходното положение, от което сте започнали!)
5. Попитайте кой ще дегустира виното и дали ще желаят вода. Ако е така, пояснете дали да бъде газирана или не.
6. След това върнете бутилката на масата (или количката) за сервиране.

ПОДРЕЖДАНЕ НА ЧАШИТЕ ЗА ГОСТИТЕ (ЖУРИТО)

1. Проверете дали чашите са чисти (внимавайте за следи от червило!), нащърбени и т.н.
2. На табличката за сервиране поднесете чашите на Гостите, от дясната им страна.
3. Ако чашите имат лого (най-вече тези за вода), то трябва да сочи към Госта.

ОТВАРЯНЕ, ДЕКАНТИРАНЕ И СЕРВИРАНЕ НА ВИНОТО/ВОДАТА

1. Запалете свещта преди всичко останало! Така ще имате време серните пари от кибрита да се изпарят, преди да сте започнали да отваряте. Внимание: когато палите свещта, застанете така, че да сте на пътя на миризмата на сярата – тя по никакъв начин не трябва да достига до чувствителните носове на журито.
2. Загасете клечката кибрит, като рязко я разклатите във въздуха. Никога не я духайте! Поставете я в кибритената кутийка, но обратно на останалите клечки (внимавайте да не се запалят, ако клечката ви все още не е изгаснала), а кибритената кутийка в джоба.
3. Изрежете фолиото по гърлото на бутилката – един пръст от гърлото. Никога не въртете бутилката! Внимателно режете фолиото, като захождате от двете страни. Ако желаете, можете да махнете и цялото фолио.
4. Забършете с платнената салфетка гърлото на бутилката, където сте изрязали фолиото. Не оставяйте никакви петна или мухъл, които често излизат из под фолиото.
5. Отворете бутилката внимателно, дръжте я здраво в кошничката.
6. Не пробивайте корка от вътрешната страна.
7. Не трябва да се чува звук, когато коркът излиза от бутилката.
8. Помиришете корка, докато е все още на тирбушона.
9. Подсушете корка с платнената салфетка.
10. Съвсем леко и елегантно подсушете вътрешната част на гърлото на бутилката с платнената салфетка.
11. Без да вадите бутилката от кошничката и без да вдигате кошничката от масата, леко наклонете гърлото на бутилката и налейте малко вино за дегустация.
12. Проверете цвета на виното.
13. Проверете за чистота на аромата.
14. Налейте виното в декантера и хубаво го разлейте по стените му. Правете това елегантно и артистично (без да прекалявате).
15. Налейте виното обратно в чашата си.
16. Анализирайте аромата на виното.
17. Обърнете се с гръб към Госта (не към журито!!!) и отпийте от пробата.
18. В никакъв случай не наливайте от бутилката втори път, преди да сте декантирали!
19. Внимателно издърпайте бутилката от кошничката, като я държите в същото положение (полухоризонтално) и започнете да декантирате. Внимавайте да не разлеете вино!
20. Когато забележите, че утайката се насочва към декантера, спрете. По общоприети разбирания би трябвало да Ви остане около ½ чаша в бутилката.
21. Поставете бутилката в предварително приготвената подложна чинийка (coaster) с етикета, сочещ Гостите (не журито!).
22. Проверете бистротата на виното на фона на светлината на свещта. Погледнете “през” декантера. Отново го направете елегантно и внимателно.
23. В лявата ръка вземете подложната чиния за декантера, а в дясната – за корка.
24. Представете корка на Домакина, а подложната чиния за декантера поставете с дясната си ръка от дясната му страна.
25. Поднесете на Домакина да опита виното (докато тя/ той отпива, застанете до Госта, на когото трябва да сервирате, така че ако виното е одобрено да го, налеете бързо). Не забравяйте да долеете чашата на Домакина!
26. Попитайте за разрешение да отсервирате корка. (Сложете го на “mice en place” – масичката/ количката.)
27. Поставете бутилката на масата на гостите (върху подложната чинийка) с етикет към Домакина, от дясната му страна.
28. Като използвате табла, изнесете си “mise en place”. Изгасете свещта с пръсти, никога не я духайте!
29. Сервирайте водата, на Домакина последен.
30. Пожелайте на Гостите приятна вечер.