ФОРМИ НА СЕРВИТЬОРСКО ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Форми на сервитьорско обслужване на гостите в ЗХ
Форми на сервитьорското обслужване е такава форма, която гостът се обслужва напълно или частично от сервитьора.

От цялостния процес на обслужването най-сложен е етапът сервиране на храна и напитки.

Този етап се изгражда от много елементи – запознаване на госта с асортимента, вземане на поръчка, сервиране на едно или друго ястие или десерт, на една или друга напитка.

Техният вид и функционално единство зависят от редица фактори: вид на консумацията/закуска, обяд, вечеря/; повод на консумацията/ определен празник/; вид на заведението/ ресторант, кафе-сладкарница, бар/; категория на заведението. От значение е също дали се обслужват единични гости или организирани групи, дали консумацията е известена предварително или не, какви са гостите по националност, обществено положение, възраст, пол.
В зависимост от степента на участие на сервитьора в общия процес на обслужването то бива- пълно и частично.

Пълно сервитьорско обслужване е, когато сервитьора извършва всички етапи от цялостния процес на обслужването. Това е най-популярната и използвана форма на обслужване .

Частичното сервитьорско обслужване е, когато сервитьора извършва повечето и по-трудните етапи от цялостния процес на обслужването. Останалите етапи се извършват от госта. Частичното сервитьорско обслужване се отнася към смесеното обслужване, понеже в него има елементи на самообслужването.

В зависимост от формата на организация на труда се различават 2 основни начина на сервитьорското обслужване: индивидуално и колективно/бригадно/ обслужване.

Индивидуалната форма на обслужване – при нея сервитьора участва самостоятелно в общия процес на обслужване, като извършва всички негови етапи – посреща и настанява госта, взема поръчката, сервира поръчаната храна и напитки, отсервира използваните съдове и прибори, взема сметката и изпраща госта. При това той обслужва определен брой маси в зависимост от вида и категорията на заведението. Такова обслужване е известно още като обслужване „на район“, всеки сервитьор си има определен район на обслужване.

Тази форма има доста недостатъци – при нея сервитьора задължително трябва да има висока квалификация, отговаряща на категорията на заведението, а в същото време да изпълнява редица етапи от процеса на обслужване, които не се нуждаят от добра квалификация – подготвяне на съдовете, приборите и друг инвентар за работа, зареждане на масите, прибиране на използваните съдове и прибори и занасянето им до звеното за миене. При това сервитьора не винаги може да бъде до масите с гостите. Губи много движения до кухните, бюфетите и умивалнята. Индивидуалната форма на обслужване е подходяща за малки заведения с малък капацитет, около 50-80 места.

Колективна форма на обслужване – при тази форма в общия процес на обслужване участват няколко сервитьора, като всеки един от тях извършва само определени етапи от този процес. Сервитьорите образуват бригада, която обслужва определен брой маси в зависимост от вида и категоризацията на заведението. Бригадата се състои от сервитьори с различна квалификация, в зависимост от което се определя и участието на всеки в общия процес на обслужването – посрещане, настаняване и информация на гостите, сервиране на храна и напитки, отсервиране и ново зареждане на масата. Съставът на бригадата може да бъде различен, обикновено от 2 до 5 сервитьора, в зависимост от категорията на заведението, неговия вид. Често бригадата е от 3 сервитьора: бригадир, сервитьор 1 и 2. Бригадирът е висококвалифициран сервитьор, които посреща, настанява гостите, информира ги за асортимента и взема поръчката, която предава на сервитьорите за изпълнение. Той участва при сервирането на храната и напитките с трудна технология на сервиране, взема сметката и изпраща клиентите. Първият сервитьор сервира храната и напитките. Вторият сервитьор участва в донасянето на храната и напитките от съответните звена за издаване, до помощното сервитиорско шкафче. Той отсервира използваните съдове и прибори, взема нови такива и зарежда масата за следващата консумация. Такава организация се използва когато двамата сервитьора имат различна квалификация. Ако имат една и съща те равностойно си разпределят задачите по обслужването. Бригадната форма на обслужване е прогресивна форма, понеже дава възможност за използване на сервитьори с различна квалификация, за специализация на отделни етапи от процеса на обслужването, за обучение на млади кадри, за по-добро ниво на обслужване. Бригадната форма е подходяща за големи заведения за хранене.

Смесената форма на обслужване – В някой ресторанти се използва едновременно 2-те форми на обслужване – бригадна и индивидуална, за едни и същи гости. При такава смесена форма основните етапи от цялостния процес на обслужване се извършват от бригада, а сервирането на предястия, аперитивни напитки и десерти от количка – от един сервитьор, които предлага, сервира и получава стойността на продадения асортимент.

Барова форма на обслужване – Това е частен случай на индивидуална форма на обслужване. При тази форма гостът сяда пред бара и получава от обслужващия персонал/барман, продавач/ желаната продукция – напитка, закуска, ястия. Тази форма на обслужване е основна за баровете, обзаведени с бар  плотове. При тях бармана приготвя пред госта напитките и притурките към тях и  ги сервира.

1 Comment on ФОРМИ НА СЕРВИТЬОРСКО ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

  1. Hello buddy. It was hard to find this site in google.
    It’s not even in top10. You should focus on high quality links from high authority sites in your niche.
    I know of a very effective free method to get strong backlinks and
    instant traffic. The best thing about this method is that you start getting traffic right away.
    For more details search in google for: masitsu’s tricks

Comments are closed.