ХРАНИТЕЛНИ ПАРАЗИТОЗИ

Хранителни паразитози

 

Инвазионни болести (паразитози) – причинители:

а)   патогенни първаци (разпространяващи се под формата на цисти, както при чревните инфекции):

–     дизентерийна амеба;

–     чревна ламблия (принадлежаща към камшичести)

–     балантидиум (принадлежащ към инфузории);

б)   паразитни червеи (причинители на хелминтози):

–     кръгли – детски глист, спирална трихина;

–     плоски – тении.

в)   ларви на мухи (причинители на миази)

 

Хелминтози – видове:

а)   трихинелоза:

–     причинител – спиралната трихина (жизненият й цикъл протича в един и същ организъм);

–     развитие – от червата на заразения организъм (човек или животно) половозрелите форми проникват в чревната стена и раждат личинки, които преминават чревната стена, разнасят с с кръвта и проникват в мускулите, където се покриват с капсули;

–     инкубационен период – 2-35 дни;

–     признаци – температура, мускулни болки, оток на клепачите, промени в кръвта, (смърт);

–     източници – месо на свине и глигани, заразени при изяждане на боледували гризачи;

б)   тениаринхоза (говежда тения);

в)   тениоза;

г)   ехинококоза (кучешка тения)

д)   токсоплазмоза и др.

5.7.3.   Профилактика:

–     ветеринарен преглед на месото на животните за наличие на трихини, ларви на тении и др.;

–     неупотреба на месо с неясен произход и без ветеринарен контрол;

–           добра топлинна обработка (80°С във вътрешността на месото)