КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА НА ПТИЦИ

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА НА ПТИЦИ.

Месото от домашни птици, което не отговаря на изискванията за качество на клас „А“ или на клас „Б“, се пренасочва за преработка. Черният дроб от патици и гъски се предлага на пазара, когато отговаря на следните изисквания:

  • добит е от гъска или патица от видовете Сairina muschata или c.m. x Anas platyrhynchos, угоявани по начин, при който се получава угоен черен дроб;
  • гъските и патиците, от които е отстранен, са напълно обезкръвени и черните дробове имат еднакъв цвят;
  • нетното тегло на черния дроб е:

а)      за черен дроб от патици –     не по-малко от 300 g

б)      за черен дроб от гъски –       не по-малко от 400 g.

 

При нетно тегло на черния дроб, по-малко от посочените, той се насочва за преработка.

 

Общи изисквания, на които трябва да отговаря месото от домашни птици

в зависимост от вида на птиците

Вид на птичето

месо

Общи изисквания за клас „А“ и клас „Б“
Месо от пилета –

бройлери, ярки и петлета

 

кожа еластична, гладка; върхът на

гръдната кост огъваем (не е вкос тен), добре покрит с мускули; трупът добре закръглен, покрит с мускули (за петлета и ярки гръдната кост е по-слабо еластична)

Месо от кокошки

и петли

кожа еластична, грапава; гръднакост леко изпъкнала, като върхът е неогъваем (вкостен); трупът е добре покрит с мускули
Месо от млади

пуйки

кожа нежна, гладка и еластична; върхът на гръдната кост огъваем (не е вкостен); трупът добре покрит с мускули
Месо от пуйки

и пуяци

кожа еластична, грапава; гръдна-

та кост изпъкнала, неогъваема (вкостена); трупът добре оформен, покрит с мускули

Месо от млади

патици и млади

гъски

кожа нежна, гладка, еластична; върхът на гръдната кост огъваем

(не е вкостен), добре покрит с мускули; трупът добре оформен и покрит с мускули; тлъстинният слой при гъските по цялото тяло е тънък или умерен и цветът е доказателство за прилагане на специална диета

Месо от патици

и гъски

кожа еластична, леко грапава; гръдна кост слабо изпъкнала, покрита с мускули; върхът на гръдната кост неогъваем (вкостен); трупът добре оформен и покрит с мускули; по цялото тяло на гъската се наблюдава умерено тлъстинен слой
Месо от токачки кожа еластична, гладка, тъмно оцветена; гръдната кост добре покрита с мускули; при млади токачки върхът на гръдната кост е огъваем; при стари токачки върхът е неогъваем, покрит с мускули