ЦЕНОВА ЛИСТА ЗА БИЗНЕС УСЛУГИ ЗА РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО

5.    Съдействие за избор на вътрешен дизайн и за изработване на бар-плотове и мебели за търговска зала Калкулира се отделно взависимост от вида на обзавеждането и мястото на доставка
6.   Разработване и внедряване на документацията „НАССР” Цена според катего-

рията, вида и асортимента на

заведението

7.   Изготвяне на меню:
7.1      Избор на асортимент –от наличната база данни (над 2000 асортимента ) включваща само наименованията на ястията 0,20

0,10

лв./бр. кухня

лв./бр  бар

7.2.     Технологии за приготвянето на ястията (съставяне на рецептурна книжка на заведението) 2,00

1,00

лв./бр  кухня

лв./бр  бар

7.3.        Калкулация на избраните рецептите 2,00

1,00

лв./бр  кухня

лв./бр  бар

7.4.        Калкулация и технология по желание на клиента 3,00

1,00

лв./бр  кухня

лв./бр  бар

Ценообразуване (на база средно статистически складови цени или доствни цени посочени от клиента) 2,00

1,00

лв./бр  кухня

лв./бр  бар

7.5.        Изготване на снимки на избрани асортименти 7,00

1,00

лв./бр  оригинал

лв./бр  от интернет

7.6      Превод на менюто на чужд език (английски, немски, руски ) 0,30

0,30

лв./бр  кухня

лв./бр  бар

7.7      Дизайн на менюто за предпечат 0,50

0,50

лв./бр  кухня

лв./бр  бар

7.8     Окончателно изработване на менюто (разпечатване, ламиниране и подвързване ) 2,70 лв./страница
8.    Съдействие за подбор на персонал
9.    Съдействие за избор и за ушиване на работно облекло
10. Обучение на персонала
10.1.     На място (пътните разходи се заплащат допълнително) 6,00 лв./час
10.2.     Дистанционно по интернет 0,20 лв./минута
11.  Уведомяване за промените и новостите в държавните изисквания към заведенията за хранене. 24,00 лв./месец

(абонамент)

12.  Други