ОСНОВНИ ПРАВИЛА В ПОВЕДЕНИЕТО НА БАРМАНА

Основни правила в поведението на бармана при обслужването.

 5.1 Длъжностна характеристика на БАРМАН    

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ1. Разлива напитки и приготвя мелби и коктейли.2. Работи с кафе-машината и другото оборудване на бара.3. Подготвя порции със сухи плодове.4. Измива и полира посудата, издавана от бара.5. Спазва санитарно-хигиенните норми и правила и грамажа на издаваната продукция.6. Дава заявки за доставка на напитки и други стоки, продавани в бара.7. Води отчетност за издаваната продукция на отделните сервитьори и ежедневно я засича и проверява.8. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА1. Отговаря за грамажа на издаваната от бара продукция и за хигиената в бара.2. Носи отговорност за констатирани липси на напитки и други стоки, заприходени в бара.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ Й ВЗАИМООТНОШЕНИЯ1. Длъжността е пряко подчинена на управителя на заведението.2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с персонала в бара и клиентите.3. Осъществява контакти с ръководители й специалисти от други предприятия за снабдяването на бара.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА1. Трябва да знае: а) нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани със стандартите и на получаваните напитки и други стоки; б) реда и изискванията за извършване на приемане и отчитане на стоки; в) нормативните изисквания за съхраняването на стоките и хигиената в бара; г) компютърните и други автоматизирани системи за извършване на касова дейност при издаване на стоки от бара.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Образование: средно. 2.Друга квалификация: работа с касов апарат й добро владеене на английски език.3.Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв – трудов договор със срок за изпитване

 

5.2.  Бармана трябва да спазва следните правила:

 

    Да се познава предлагания продукт, както и всички допълнителни услуги, включително и цените им, и да се предлагат активно на гостите.

●   Да се осигури високо качество на допълнителната услуга, а ако се констатира търсене на такава, която заведението не предлага, да се положат усилия да бъде осигурена и/или да бъде уведомено ръководството.

●   Да се спечели доверието на госта, като се предусещат нуждите му и се предоставят услугите и подкрепата на служителя на негово разположение.

●  Гостът не се интересува от личните проблеми на персонала, от това колко е изморен или неразположен в момента. Намиращият се на служба работник трябва да знае професионалните си задължения и отговорности, естеството на работа на колегите си, какви услуги се предлагат в заведението, каква е неговата политика и какви правила следва да се спазват в него.

●  Най-важно е първото впечатление, което работещият в туристическото заведение прави на клиента. То може да се оформи у клиента още преди да сте го забелязали или заговорили. Първото впечатление се създава преди всичко от външния вид на обслужващия персонал.

●  Външният вид на работещите зад бара се определя от:

•   Лична хигиена – чисти и добре оформени коса, брада и мустаци при мъжете, отсъствие на пот и лош мирис от изпотяване, чисти и добре оформени и поддържани ръце и нокти, чиста и изгладена униформа, без петна или повреди, дискретен и ненатрапчив грим;

•   Лични навици и привички – поглеждането на часовника, играенето с бижутата или копчетата, потропването с крак, почукването с молив или барабаненето по масата при разговор, гризенето на ноктите, бъркането в устата, ушите или носа, оправянето на дрехите, грима, маникюра или прическата на работното място, дъвченето на дъвка, четенето на книги и вестншди, пиенето на кафе и пушенето на цигари по време на работа и др.

•   Здравословно състояние – най-добре е служителите да не работят, ако са болни. Има възможност да бъде предадена заразата на клиентите, но и се създава неприятно чувство у околните.                                                                                                                                                                  ●    Намръщеният барман създават лошо първо впечатление не само за себе си лично, но и за заведението, в което работят.

●   Не се допуска навеждане през масата, облягане, подпиране, скръстване на ръцете и/или правене на други дразнещи жестове. Трябва да се работи винаги прав и да се стои изправен. Особено трябва да се внимава при комуникацията с чуждестранни гости, защото едни и същи жестове при различните култури имат различно, често пъти противоположно значение.

●   Изражението на лицето също е много важно – не трябва да се позволява личните симпатии или антипатии да проличат и да отблъснат госта. Когато се разговаря, хората следва да се гледат в очите – това също създава увереност и спокойствие. Във всички случаи най-добро е учтивото и приятелско държане.

●  Обръщане внимание на госта веднага, щом той се появи, защото всяко забавяне го дразни и го кара да се чувства неуважаван, незначителен, пренебрегнат. Веднага трябва да бъде изразена готовност за помощ, но без да се притесняват клиентите и да се карат да бързат при вземането на решения. Не трябва да се забравя, че те плащат за времето, което им се отделя.

●   Служителят винаги трябва да бъде усмихнат, когато види гостите, без да угодничи, показвайки колко е доволен, че ги вижда като посетители на заведението.

●   Личните проблеми трябва да се скриват, да не се обсъждат лични и служебни проблеми, както и коментари за фирмата, колегите или останалите гости на хотела. Служителите не следва да се оправдават или да обвиняват другите си колеги. Не се допускат изрази като „Аз не съм виновен“, „Персоналът е недостатъчен“, „Колегата е нов и не знае“. Всеки служител е част от екипа в заведението. Оплакванията на госта не трябва да се приемат лично.

●   Да се избягва задаването на въпроси, които изискват отговор с „да“ или „не“ – например вместо въпроса „Мога ли да Ви помогна?“ по-добре да се използва „Как мога да Ви помогна?“.

●  Отношението към посетителите не трябва да се шаблонизира.Те трябва да бъдат обслужвани като личности, а не като статистически единици. Така ще могат да бъдат по-добре опознати и по-добре ще бъдат разбирани техните желания и нужди .

●   Взаимоотношенията „служител-гост“ трябва да се градят на взаимно уважение. Основата на това уважение е учтивостта. Когато се разговаря с клиенти, изразът трябва да е точен и ясен. Необходимо е внимателно изслушване и вежливост, да се използва литературен език. Желателно е избягването на употребата на ежедневната реч, която е позволена на улицата или с приятели, да не се използва жаргон или диалектни улични и нецензурни изрази. Да не се разговаря пред госта на неразбираем за него език с колегите. Не следва да се задават прекалено лични въпроси, да се спори с госта, да се правят шеги, засягащи неговата личност, неговото семейство или придружители (напр. кучето му) или страната му.

●   Да не се вика и да се говори тихо. Когато гостът не разбира местния език, не е нужно да му се вика. Това няма да улесни комуникацията. По-добре е да бъде намерен друг служител, който разбира езика на клиента. Ако това е невъзможно, следва да се използват жестове, мимики, приятелско отношение. Също така не трябва да се говори прекалено тихо, така че гостът да не може да чуе или разбере.

●   Пушене, хранене и пиене на безалкохолни напитки се разрешава само по време на почивката на подходящи за това места. Не се препоръчва провеждането на лични телефонни разговори или приемането на лични посетители на работното място.

●  Внимание с възрастни и деца, инвалиди. При обслужване на възрастни инвалиди и деца се изисква повече търпение и разбиране.Не бива да се подчертава и прекалява с вниманието към хората с недъзи, защото те може да не искат да бъдат възприемани като безпомощни.

 

За да може да изпълни тези високи изисквания бармана трябва да съчетава в себе си:

•   Дипломатичност – в неудобни и критични ситуации трябва да е дипломатичен, да не взима страна в спор между двама клиенти, да се опита да остави впечатлението, че и двете страни са прави;

•   Информираност – всеки работещ в заведението трябва да се чувства част от него

•   Интелигентност - бармана трябва да има необходимото образование за длъжността, която заема и да притежава широка обща култура; да умее да поддържа разговор, да не натрапва своето мнение, а само да подава търсената от него информация;

•   Добра психология – притежаването на усет за хората и някои основни познания по психология изключително много помагат във взаимоотношенията с клиентите.

•   Търговски нюх – всяка възможност за предлагане и продаване на услуги трябва да бъде използвана. Бармана не трябва да забравя, че работи в колектив и колкото повече услуги закупят и ползват гостите, толкова по-добри финансови резултати ще отчете заведението и толкова по-добро ще бъде възнаграждението на всеки служещ, в това число и неговото.

•  Актьорски умения – работата в туризма е като игра на сцена пред непрекъснато сменяща се аудитория, т.е. клиенти и гости. Публиката винаги трябва да е на първо място.

•    високи професионални качества;

•    умение за общуване, красноречие;

•    умение за реклама;

•    приятен външен вид;

•    инициативност, отговорност;  самоконтрол и самодисциплина;самоусъвършенстване;

•    физическа издръжливост;

•    бърза адаптация към работата и колегите, умения за съвместна работа, податливост  

     към сътрудничество, толерантност и уважение към партньори и колеги.

 

Какво очаква гостът от бармана?

•   да познава работното си място,  да е винаги готов да услужи и даде съвет или информация,  лично внимани,  изискано обслужване, учтивост,  време

120 Comments on ОСНОВНИ ПРАВИЛА В ПОВЕДЕНИЕТО НА БАРМАНА

 1. wow, awesome blog post.Really thank you! Awesome.

 2. Appreciate you sharing, great blog article.Really thank you! Much obliged.

 3. Thank you ever so for you blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 4. Great, thanks for sharing this post.Much thanks again. Really Great.

 5. Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 6. Thanks again for the blog post.Really thank you! Really Great.

 7. Although sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they may be essentially worth a go by way of, so have a look.

 8. wow, awesome blog post.Thanks Again. Will read on…

 9. usually posts some really intriguing stuff like this. If you are new to this site

 10. Here is an excellent Blog You may Locate Exciting that we Encourage You

 11. I think this is a real great blog article.Thanks Again. Cool.

 12. Major thanks for the post.Really looking forward to read more. Cool.

 13. Here is a good Blog You may Obtain Exciting that we Encourage You

 14. one of our guests not too long ago suggested the following website

 15. just beneath, are several totally not related internet sites to ours, nonetheless, they’re surely worth going over

 16. Usually posts some quite exciting stuff like this. If you are new to this site.

 17. here are some links to sites that we link to for the reason that we believe they may be really worth visiting

 18. check beneath, are some entirely unrelated web-sites to ours, nonetheless, they may be most trustworthy sources that we use

 19. Here is a good Weblog You might Obtain Fascinating that we Encourage You

 20. Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated information, nevertheless truly really worth taking a search, whoa did one particular find out about Mid East has got far more problerms also

 21. we came across a cool website that you just might get pleasure from. Take a appear when you want

 22. although internet websites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they are actually really worth a go through, so possess a look

 23. The data mentioned within the article are a number of the ideal readily available

 24. although internet sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they’re truly worth a go by, so possess a look

 25. Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated information, nevertheless seriously worth taking a look, whoa did a single learn about Mid East has got additional problerms as well

 26. check beneath, are some completely unrelated internet sites to ours, however, they may be most trustworthy sources that we use

 27. Here are a number of the web-sites we suggest for our visitors

 28. that may be the finish of this article. Here you will discover some web sites that we consider you will appreciate, just click the links over

 29. always a large fan of linking to bloggers that I love but do not get quite a bit of link enjoy from

 30. very few internet sites that come about to be in depth beneath, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out

 31. although internet websites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they may be in fact worth a go by way of, so possess a look

 32. check below, are some completely unrelated internet websites to ours, however, they’re most trustworthy sources that we use

 33. Every once in a even though we pick blogs that we read. Listed below would be the most up-to-date web sites that we pick out

 34. here are some hyperlinks to sites that we link to mainly because we believe they are really worth visiting

 35. Here are several of the web-sites we advise for our visitors

 36. The info talked about in the write-up are a number of the very best offered

 37. just beneath, are quite a few entirely not related websites to ours, having said that, they are surely worth going over

 38. Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated data, nevertheless seriously worth taking a appear, whoa did one particular study about Mid East has got more problerms at the same time

 39. below you will uncover the link to some sites that we believe you’ll want to visit

 40. although web-sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we feel they’re actually worth a go by, so possess a look

 41. Here are a few of the sites we recommend for our visitors

 42. the time to read or check out the material or web pages we’ve linked to beneath the

 43. here are some links to websites that we link to simply because we think they are worth visiting

 44. Sites of interest we’ve a link to

 45. we came across a cool web-site that you just could possibly delight in. Take a search in case you want

 46. The information and facts mentioned in the report are a few of the most beneficial obtainable

 47. one of our visitors not long ago advised the following website

 48. Here is an excellent Blog You may Come across Exciting that we Encourage You

 49. The facts talked about in the write-up are a number of the best readily available

 50. Sites of interest we have a link to

 51. check below, are some completely unrelated web sites to ours, however, they’re most trustworthy sources that we use

 52. check beneath, are some completely unrelated web-sites to ours, on the other hand, they’re most trustworthy sources that we use

 53. very couple of web-sites that happen to be detailed below, from our point of view are undoubtedly properly worth checking out

 54. just beneath, are various entirely not associated sites to ours, on the other hand, they are surely really worth going over

 55. Here is a good Weblog You might Find Interesting that we Encourage You

 56. the time to study or check out the material or web pages we’ve linked to beneath the

 57. check below, are some completely unrelated web-sites to ours, nevertheless, they’re most trustworthy sources that we use

 58. that would be the finish of this article. Here you will find some internet sites that we consider you will enjoy, just click the links over

 59. Here is a great Weblog You may Locate Interesting that we Encourage You

 60. The information and facts mentioned in the article are some of the best out there

 61. Here is an excellent Blog You may Uncover Intriguing that we Encourage You

 62. usually posts some incredibly exciting stuff like this. If you are new to this site

 63. Every after inside a whilst we choose blogs that we read. Listed below are the latest web sites that we pick

 64. Here is a superb Weblog You might Discover Interesting that we Encourage You

 65. very couple of internet sites that occur to become comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly nicely really worth checking out

 66. please stop by the internet sites we comply with, which includes this one, as it represents our picks from the web

 67. Very amusing thoughts, well told, everything is in its place:D

 68. Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated information, nonetheless seriously really worth taking a appear, whoa did one particular find out about Mid East has got more problerms also

 69. Here are a few of the web pages we advocate for our visitors

 70. Very informative blog article.Really looking forward to read more. Great.

 71. Here are some of the web-sites we advise for our visitors

 72. one of our visitors recently advised the following website

 73. we came across a cool web site which you may get pleasure from. Take a search in the event you want

 74. This site certainly has all of the information and facts I wanted about this subject and didn at know who to ask.

 75. Really enjoyed this post.Really thank you! Keep writing.

 76. here are some hyperlinks to websites that we link to due to the fact we assume they’re really worth visiting

 77. I think this is a real great post. Will read on

 78. always a huge fan of linking to bloggers that I appreciate but really don’t get lots of link appreciate from

 79. below you will find the link to some internet sites that we believe it is best to visit

 80. please take a look at the sites we comply with, including this 1, as it represents our picks from the web

 81. Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually know what you are talking about! Bookmarked. Kindly also visit my web site =). We could have a link exchange arrangement between us!

 82. Thank you for your article post.Really looking forward to read more. Will read on

 83. the time to read or go to the material or web sites we’ve linked to beneath the

 84. Thanks for the blog post.Much thanks again.

 85. Thank you ever so for you blog post. Really Great.

 86. one of our visitors not too long ago recommended the following website

 87. usually posts some extremely fascinating stuff like this. If you are new to this site

 88. shared around the web. Disgrace on Google for no longer positioning this publish higher!

 89. I truly appreciate this blog.Much thanks again. Really Cool.

 90. I really liked your article post.Much thanks again.

 91. below you will come across the link to some sites that we think you need to visit

 92. I think this is a real great article.Thanks Again. Fantastic.

 93. always a major fan of linking to bloggers that I appreciate but really don’t get a good deal of link really like from

 94. The data talked about inside the write-up are some of the very best offered

 95. just beneath, are many completely not connected web sites to ours, nonetheless, they are certainly worth going over

 96. Sites of interest we’ve a link to

 97. Every as soon as inside a whilst we select blogs that we study. Listed below would be the most recent internet sites that we decide on

 98. just beneath, are numerous entirely not connected web pages to ours, having said that, they are certainly really worth going over

 99. You made some decent points there. I looked online for that problem and located most individuals will go coupled with in conjunction with your web internet site.

 100. Wholesale NFL T Shirts Okay, nice to see a useful blogs. Thanks for the information.

 101. one of our visitors a short while ago advised the following website

 102. Wonderful article! We are linking to this great content on our website. Keep up the great writing.

 103. Some really prime blog posts on this site, saved to favorites.

 104. Wow! Thank you! I continuously wanted to write on my website something like that. Can I implement a portion of your post to my site?

 105. Here is a superb Blog You may Uncover Intriguing that we Encourage You

 106. Every after inside a even though we pick blogs that we read. Listed below are the newest websites that we select

 107. Its hard to find good help I am forever proclaiming that its hard to find quality help, but here is

 108. Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say great blog!
  cokeMa

 109. This blog is definitely interesting as well as amusing. I have found helluva helpful advices out of this amazing blog. I ad love to go back again soon. Thanks a lot!

 110. What is the top blogging site in the United States?

 111. just beneath, are a lot of completely not related web pages to ours, nonetheless, they are certainly really worth going over

 112. Every the moment in a even though we decide on blogs that we read. Listed beneath are the latest sites that we pick out

 113. And when employed appropriately it will gently slough
  off the top coating of lifeless skin tissues without
  producing your delicate facial skin to become agitated or painful.

 114. There is certainly a lot to know about this topic. I love all the points you made.

 115. No one can reject from the quality of this video posted at this web site, nice job, keep it all the time.

 116. Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated data, nevertheless definitely really worth taking a look, whoa did a single master about Mid East has got a lot more problerms too

 117. That is really interesting, You are an overly skilled blogger.

 118. This really answered the downside, thank you!

 119. post is pleasant, thats why i have read it fully

 120. Here are some of the internet sites we recommend for our visitors

Comments are closed.