КАК ДА СЕ ДЪРЖИМ В ОБЩЕСТВОТО

ч

Eтикет – как да се обличаме и държим в обществото
Само чашата за вода остава до края на вечерята

Вечеря, на която се сервират шест ястия, се приема за строго официална. Към всяко ястие се сервира различна напитка, като при отсервиране на чинията се отсервира и чашата с напитката, която е била поднесена към него, без значение дали е полупълна или празна. Изключение прави единствено чашата за вода, която остава на масата до края на вечерята. Тя стои последна
Чашите се подреждат от дясно на ляво съобразно поредността на блюдата. Във вечеря с шест хода обикновено се включва супа, с която най-често се пие шери. За него е първата чаша. След нея в повечето случаи следват чашите за бяло вино (за риба) и червено вино (за основното ястие).
Най-общо чашите със столчета се държат за столчетата. Чашата за червено вино е по-голяма и по-широка от тази за бяло вино – така сипаното в нея вино може да разгърне аромата и букета си. Тя може да се държи и в горния й край. Това обаче не се препоръчва за чашата за бяло вино – тя трябва да се държи само за столчето, тъй като бялото вино се сервира охладено и би могло да се стопли от телесната температура на ръката ви.

Със салатата обикновено не се предвижда вино – смята се, че вкусът на лимона или оцета е в конфликт с киселинността на виното. Към десерта се сервира шампанско. Предполагам, че това е било предназначението на петте чаши, които са били сервирани на официалната вечеря.
Чашите за коняк се държат с цялата длан за широката им част, за да може ароматът на коняка да се разгърне още повече от nтелесната температура на ръката. Чашите за уиски се хващат с три пръста.

Поздрави и срещи

В обикновения живот пръв поздравява този, който за пръв път забележи другия. Но!

– в служебните отношения по-нискостоящият в служебната йерархия поздравява пръв

– щом влизате в някакво помещение или излизате от него, винаги поздравявайте първи – това е в сила както за дамите, така и за господата

– можете да очаквате да бъдете поздравен само ако сте дали възможност на отсрещния човек да ви поздрави – тоест, като го гледате в очите.

– Когато ваш познат съпровожда някакви непознати, ще поздравите цялата група

Ръкостискане

– при среща между мъж и жена мъжът изчаква дамата да подаде ръка

– при среща между по-млад и по-стар по-младият изчаква да му подадат ръка

– когато се срещнат две двойки, първо се ръкуват дамите, след това мъжете с дамите, а най-сетне се ръкуват мъжете

– редно е да се ръкуваме с колегите, когато заминаваме в отпуск

– редно е да подадем ръка на колега, който е отсъствал дълго по болест и идва за пръв път на работа

– вече не е задължително да свалята ръкавиците си на улицата, когато се ръкувате. Единственото изключение е при ръкостискане с по-възрастни хора

– обичайно е да има ръкостискане между гостите и техните домакини, което може да бъде съпроводено с леко кимване или поклон от страна на мъжа

– ръцете остават една в друга докато човек изрече поздрава си

– особено сърдечен поздрав е с две ръце – двамата се здрависват, а единият слага допълнително лявата си ръка върху хванатите ръце

Целуване на ръка

– за да целуне ръка на дамата, кавалерът се навежда над ръката й, доближава устни до нея, но без да я докосва.

Сваляне на шапка

– свалянето на шапка при поздрав си остава жест на вежливост. Но!
– При среща с дама се сваля шапка

– Вътре в стаята шапката и кепето се свалят

– В големи обществени помещения всеки може да постъпи както намери за добре

– За поздрав се сваля само мека шапка

– Жените не са длъжни да свалят шапки при никакви обстоятелства

Госпожице, госпожо или многоъважаема госпожо?

– ако една жена желае да я наричате “госпожице”, тя ще си каже. До тогава би следвало да останете при общоприетото “госпожо”

– не е редно да питате една жена за семейното и положение. Това могат да правят само властите.

– “Уважаема госпожо” ви дава прекрасната възможност да се избавите от неудобството, че не помните името.

Запознаване и представяне

– винаги, когато се срещнем с познати, които са с непознати, трябва да се запознаем.

Когато представяме:

– при дамите изричаме първо името на мъжа

– при по-възрастни изричаме името на по-младия

– домакините представят и запознават гостите, които не се познават

– произнасяме имената ясно и разбираемо

– за да име отправна точка за разговор, добре е при запознаването да споменем титла, професия или някаква родствена връзка

– при по-млади хора можем да споменем само малкото име

– ако младите хора са поизрастнали, слагаме пред името им “господин” или “госпожица”

– при запознаване на семейни двойки най-напред се казва името , а след това “посредникът” прибавя малко допълнителна информация

– ако не сте чули името, питайте веднага

– при запознаване на гости, които вече са насядали, и гости, които сега влизат, мъжете стават, независимо дали новодошлите са мъж, жена или двойка. Остават седнали само дамите и много възрастните хора.

Когато се представяме сами:

Когато се представя сам, мъжът…

– казва името си – или само фамилията, или само малкото си име. За учтивост може да добави “Позволете да се представя”, но не е задължително

– никога не слага пред името си “господин”
Когато се представя сама, жената…

– може да се представи с уводна формула

– може да се представи само с името или презимето си

– и в двете версии може да прибави “госпожа”

При семейна двойка…

– Единият поема представянето, като първо се представя сам, а след това добавя: а това е съпругата/ съпругът ми …

– При несемейна двойка те сами трябва да решат дали ше се представят като постоянна двойка, като мъжът казва: “Това е приятелката ми, госпожа…”, а сетне каже собственото си име.

Езикът на тялото

– ако вашият събеседник ви слуша кръстосал крака, ръце или дори леко извърнал глава, то той държи на по-голяма дистанция или не прояваява особено голям интерес към онова, което му казвате

– когато вървите или стоите, гърбът ви трябва да бъде изправен

– мъжът може да стои с поразкрачени крака

– недопустимо е мъжът да стои с ръце на хълбоците

– когато седи, коленете на дамата трябва да са доближени едно до друго

– допустимо е седенето с кръстосани крака, но никога така, че глезенът или стъпалото на единия крак да са върху коляното на другия

– недопустимо е седенето с изпънати крака, при което са кръстосани само стъпалата

– мъжът може да държи ръката си свободно отпусната в джоба на панталона

– жената може да пъхне леко ръката си ж джоба на мантото, роклята или панталона

– неприемливо е да пъхнете дълбоко в джобовете си двете си ръце

– при среща и запознанство ръцете нямат място в джобовете

– при кашлица към устата се поднася кърпичка

– при пристъп на кашлица е най-добре да се излезе навън

– на обществено място, когато някой кихне, не се иска извинение, нито се казва “наздраве”

Как да разговаряме?

– говорете ясно

– ако само вие разбирате какво говори детето, трябва да потърсите помощ от логопед

– избягвайте диалекта

– ако не знаете значението на някоя чужда дума , питайте

– поддържайте разговора чрез въпроси за хоби, пътувания и др.

– Бъдете добър слушател

– Пускането на телевизор или на силна музика е фатално за разговора

– Един добър виц може да оживи разговора, но поредица от вицове са фатални за него

– По-добре без комплимент, отколкото с лош комплимент

– Не употребявайте натруфени и надути фрази

Покана в ресторант

– кавалерът държи на дамата вратата, но влязат ли, напред тръгва онзи, който е поканил

– канещият върви напред докато не го пресрещне управителят, на който казва името, на което е резервирана масата.

– Ако няма резервирана маса, канещият си избира онази, която хареса и която е свободна

– Преди да се настаните на масата, сваляте горната си дреха

– Когато групата е малка – 2 или 3 души, можете да се отправите направо към масата. След това кавалерът помага на дамата да съблече палтото си и го отнася на гардероба, където се съблича и той.

– Ако свалянето на палтата става още на гардероба, можете да си помагате взаимно – кавалерът на дамата, младата жена на по-възрастната

– Позволено е кавалерът да предостави на келнера да помогне на дамата

– Обикновено двама души сядат един срешу друг или на ъгъл, но не един до друг

– Обикновено кавалерът държи стола на дамата, но може да предостави това и на келнера

– При приближаване на дама до масата става само мъжът, който е определен да й кавалерства

– Когато делите маса с непознати хора, следва само кратко да поздравите

– Когато каните някой в ресторант следва да сте максимално точен

– Ако сте поканили дама, можете да я изчакате и пред ресторанта

– Докато чакате останалите, можете да си поръчате аперитив или някаква друга напитка, но не и да направите основната поръчка

– Не сте длъжни да си поръчате същото, което си е избрал домакинът, но не се хвърляите на най-скъпото, ако той не го е поръчал

– Келнерите подават пълните чинии от дясно и пак от дясно ще поемат празните пред вас.

Изключение: чинията за салата – горе от ляво, чинията за хляб – долу от ляво. Когато келнерът ви отсервира, не забравяйте да му благодарите.

– добрият тон изисква храненето да започне, когато всички поръчки са пристигнали

– отговорете на въпроса “Останаха ли господата доволни”

– ако имате причина да се оплачете, направете го любезно и дискретно. Рекламациите се правят веднага

– когато изпуснете прибор или салфетка, помолете келнерът да ви донесе нови

– трябва да уведомите келнерът сметката обща ли е или всеки ще плаща по отделно

– млади или близки хора могат да платят сметката общо, а после да си разделят разходите

– бакшиш се дава за нещо, което надхвърля рамките на доброто обслужване. Ако пътувате в други страни, най-добре се осведомете как стои там въпроса с бакшиша.

– Плаща този който е поканил

– Дамата може да плати своята сметка, ако се е споразумяла така с придружителя си.

– Можем да се договорим с келнера за това, че всеки от компанията ще плати своята сметка.

– Ако сметката ви съмнява, не изваждайте джобния си калкулатор, а се отдалечете с келнера

– Парите се слагат в чинията под салфетката или в сгънатата салфетка

– Ако сте решили да оставите бакшиш, достатъчно е да кажете “благодаря”

– Ако парите не са точно, но нямате намерение да оставяте толкова голям бакшиш, можете да си поискате рестото и след това можете да дадете сумата за бакшиш.

Заповядайте на масата

Кое как се яде

– можете да си оберете вкусния сос от чинията със залче хляб, не с цяла филия

– можете да си смачкате един картоф в соса, но не всички картофи едновременно

– не е прието да дробите супата с хляб

– от хляба, който е сервиран към супата, си отчупвате малки залъци

– когато се яде супа, чинията не бива да се повдига, може само леко да се наклони настрани

– когато супата е сервирана в чаши, можете да изпиете остатъка, при положение, че чашата не е много голяма

– когато се сервират малки хлебчета, не е желателно да ги разрязвате по средата

– докато си отчупвате от хляба, не бива да стискате вилицата в свития си юмрук

– филийките за закуска или вечеря си мажете сами, като държите хляба в ръката си. Не е прието хлябът да се маже в чинията, като се придържа с вилица

– ако отляво до чинията ви е поставена малка чинийка за хляб, мястото на маслото е в нея, не в голямата чиния

– малките хапки на коктейли взимаме с ръка от чинията

– пържените яйца се ядат само с вилица

– варената или пържена риба се яде със специални прибори за риба; филета и пушена риба – с нож и вилица, а риба от консерва – само с вилица, като си помагате със залче хляб

– от месото се отрязва хапка по хапка, не се надробява целият шницел на малки парчета

– ястия от смляно месо се режат само с вилица

– птици се ядат с нож и вилица

– ако на массата са поднесени купички за измиване на пристите, можете да приемете това като покана да не се притеснявате да ядете с пръсти

– попадналите в устата кости връщате с вилица и оставяте в края на чинията

– в специализирани ресторанти печено пиле се яде само с ръце, като внимавате да не ви стърчи кутрето

– зеленчуците се натрошават с вилица

– кафето или чаят не се сърбат

– кафето и чаят не се духат, за да изстинат

– не бъркайте по-продължително от необходимото, за да ви се разтвори прибавката

– лъжичката се оставя в чинийката и в никакъв случай в чашата

– сухите сладкиши ядем с ръка – като си отчупваме от поднесения в чинийката кейк

– петифури ядем с виличка за сладкиши

– преди да започнете да ядете макарони, добре е да ги нарежете с вилица

– спагетите се захващат с вилица и се навиват в длъбнатината на лъжицата или просто върху самата чиния, така че да се намотаят около зъбците на вилицата

– пудинги и кремове се ядат или с вилица или с лъжица

– сладкото се взема от общата купа и се слага направо върху хляба, а не в собствената чиния. Това се прави само с поставена за целта лъжица

– мидите се ядат с ръце

– ябълките и крушите се нарязват

– портокалите белим с нож за плодове, мандарините – с ръка

– гроздето се яде от чепката, като си късате зърно по зърно

– грейпфрутът обикновено се сервира нарязан на две, със специални лъжички се изгребва месестата му част

– праскови и кайсии се ядат с прибори

– при дребни плодове с костилки костилката се изплюва в лъжичката и след това се слага в чинията

Най-често допусканите грешки при хранене

– ядете много бързо. Не дъвкате достатъчно а лапате. Това неминуемо води до лягане на масата. Устата ви търси лъжицата или вилицата, вместо да поднасяте хапките към устата си.

– След като посягате към чашата, оставяте ножа и вилицата на покривката. Запомнете: след като сте взели веднъж приборите в ръка те не трябва да докосват масата!

– Показалецът ви е твърде често твърде близо до острието на ножа

– Избърсвате със салфетка мазните си начервени устни. Щеше да е много по-добре, ако предварително бяхте попили червилото си. По време на хранене не е прието да си поправяте червилото

– Държите се неучтиво с персонала в ресторанта

Приборите за хранене

– ножът се държи с дясната ръка, вилицата – в лявата, като върхът им винаги трябва да се държи леко наклонен надолу, обикновено към центъра на чинията.

– Показалецът не бива да докосва гърбът на острието на ножа, нито да опира до зъбците на вилицата

– При положение, че по време на храненето настъпи някакво прекъсване, вашето положение е следното: китките на ръба на масата, приборите, почти хоризонтално, са насочени към средата на чинията връх

– Кръстосаните прибори върху празна чиния показват, че искате да ви се сервира още малко

– Прибори един до друг, с дръжки надясно и малко към тялото ви показват, че сте приключили с яденето

Напитките, това голямо изкуство

Виното

– чашата за вино се държи в тънката част на стъблото

– при наливане дръжте ръката си на височината на етикета, но без да го закривате

– след наливане завъртете бутилката леко на ляво, зада не накапете масата

– първата глътка от виното наливате винаги в собствената си чаша

– домакинът е длъжен да опита виното, за да се увери, че е добро

– но ако някой от гостите е голям познавач, може да преотстъпите правото на първата глътка на него

– чашите за вино по принцип се пълнят около 2/3

– чашите за червено вино се пълнят повече от колкото тези за бяло

– чашите за вино никога не се подават, а се оставят за да ви налеят или долеят

– изчаква се домакинът да вдигне наздравица. В нея участват дори тези, в чиято чаша има водичка или сок

– ако домакинът е пропуснал да предложи нещо безалкохолно, напълно допустимо е да го попитате

– при отваряне на виното тирбъшонът не бива да пробива тапата така, че да се показва отдолу

– келнерът налива първата глътка в чашата на онзи, който е поръчал. Той може да поиска друго вино, да се доохлади бутилката или нещо друго

– домакинът налива в собствената си чаша от всяка нова бутилка, след това се налива първо на почетния гост

– в по-тесен кръг домакинът налива първо чашите на дамите и сетне на мъжете

– при положение, че домакинята си няма домакин, тя може да се заеме сама с това, а може да помоли някой от мъжете да и асистира

Пушене, пушачи, непушачи…

– по време на хранене е недоустимо да се пуши

– дори паузата при сервиране между блюдата да е по-дълга, може да запалите само ако на масата няма непушачи

– недопустимо е да влезете със запалена цигара както в чужд дом, така и в чужд кабинет

– като домакини не сме длъжни да поднасяме на пушачите огънче

– ако сте решили да запалите, първо се оглеждате наляво и надясно – да видите дали около вас няма някой, на който да предложите огънче

– ако ще палите на някому цигара, дръжте огънчето достатъчно високо

– ако дамата срещу вас иска да запали, по-разумно е дискретно да подадете кибрита на най-близкия до нея кавалер

– ако в ресторанта на масата ви има непознати, вежливостта налага да запитате може ли да запалите

– ако сте непушач, няма да е неучтиво да помолите гостите ви да пушат на терасата или в градината, където, естествено, трябва да сте поставили пепелници

Изисканите обноски на масата

– домакинята пожелава добър апетит

– на официални вечери не се пожелава добър апетит

– домакинът приканва гостите да си досипят, но нито ги принуждава, нито им досипва

– щом сами сте си сложили нещо в чинията, трябва да го изядете. Не важи старото правило да се оставя по малко от всичко

– ако друг ви е сервирал, можете да оставите онова, с което не можете да се справите

– можете да откажете някакво ястие, като учтижо обясните защо

– не бива да употребявате подправки преди да сте опитали от ястието

– салфетката трябва да се разгърне и да се сложи в скута. Ако салфетката падне, помолете келнерът да ви донесе друга

– след употреба книжните салфетки се оставят до чинията, както и тези от лен

– преди поднасянето на кафето се вдигат празните чинии

– клечката за зъби се употребява дискретно, с ръка пред устата

– единствената козметична операция след хранене на масата е поправяне на червилото

– преди да вдигнете пост, почуквате с прибор по чашата, за да привлечете вниманието на останалите, след като ставате

– при официални случаи обикновено речта се произнася преди десерта

– не се говори с пълна уста

– разговорите на масата трябва да бъдат леки и приятни, така, че в тях да могат да участват всички

– пепелникът се използва само по предназначение

– станалите на масата произшествия се отминават с мълчание

Тя и той извън къщи

– в официални случаи кавалерът върви отляво на дамата

– във всички останали случаи имате право на избор или пък кавалерът върви от страната на опасността

– когато мъжът носи багаж, дамата върви от към страната на свободната му ръка

– при качване по стълби кавалерът върви до дамата, но на едно стъпало зад нея

– при слизане от стълби мъжът върви напред

– чадърът се носи от мъжа, а дамата има право да го хване под ръка независимо от отношенията им

– при качване в превозно средство най-напред се качва дамата, при слизане – слиза мъжът

– при влизане във въртяща се врата най-напред влиза кавалерът

Танцът – прекрасният език на тялото

– при по-малка компания кавалерът трябва да е запознат с дамата за да я покани

– при по-големи обществени събирания това не е необходимо, кавалерът може дори да не се представи

– на домашно парти е правилно да танцувате с домакинята веднага след като сте танцували с дамата, на която е отредено да кавалерствате

– в реда на нещата е да поканите една дама направо, разбира се, без да игнорирате придружителя. Искането на разрешение, което по-рано е ставало с поклон, сега може да загатва поклона – с любезна усмивка или леко кимване

– при смяна на партньорите на дансинга е нужен лек поклон или поне любезно кимване, когато отнемате партньорката или партньра по време на игра

– когато мъжът е с костюм, по време на танца сакото му трябва да е винаги закопчано

– не е речено, че жената не може да покани мъж на танц

– отказът от покана за танц не е трагедия. Съвсем естествено е мъжът да отговори: “Много слаб съм на ча-ча-ча. Мога ли да ви поканя за следващия валс?”

– абсолютно недопустимо е да продължавате да настоявате да танцува някой, който вече е отказал да танцува. След като не иска, сигурно си има причини.

8 Comments on КАК ДА СЕ ДЪРЖИМ В ОБЩЕСТВОТО

  1. Hi, just wanted to tell you, I enjoyed this post. It was inspiring.Keep on posting!

  2. Very informative blog post.Thanks Again. Much obliged.

  3. Muchos Gracias for your blog post. Much obliged.

  4. wow, awesome blog post.Really thank you! Really Great.

  5. I loved your blog. Cool.

  6. I really liked your article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

  7. I cannot thank you enough for the article post.Really thank you!

  8. Fantastic blog post.Much thanks again. Keep writing.

Comments are closed.