МАЗНИНИ

3.4 МАЗНИНИ

3.4.1 Функции в организма:
– енергийно депо, от което орг.черпи енергия при нужда;
– важна съставна част на цитоплазмата, ядрото и клет.мембрани, където изпълняват структурни функции;
– роля на буфери за защита на органите от мех.действия.
3.4.2 Роля на наситените и ненаситените МК (мастни киселини), фосфатиди и стероли:
а) хранителните мазнини се състоят от разнообр.в-ва:
– триглицериди, чиято биолог.ст-ст се определя от:
– НМК (наситени мастни киселини);
– МНМК (мононенаситени МК – с 1 двойна връзка);
– ПНМК (полиненаситени МК – с 2 и > двойни връзки)
– фосфатиди (най-важен – лецитин);
– стерини (неусвояеми от организма);
– мастноразтворими витамини и др.
б) най-често срещаните МК са:
– от НМК – стеаринова;
– от МНМК – олеинова;
– от ПНМК – линолова, линоленова, (незаменими) и арахидонова.
в) роля на незаменимите МК:
– от тях се синтезират ПНМК,които:
– възстановяв.„износени”и изгражд.нови кл.структури
– са източници за синтеза на биологичноактивни в-ва които от своя страна играят важна роля в:
– обмяната на в-вата;
– поддържнето на нормално кр.налягане;
– имунната защита;
– защитата от нервно напрежение.
– противодейств.на атеросклерозата (понижават ни-вата на холестерола и триглицеридите в кръвта).
г) роля на фосфатидите:
– участват в изграждането на клетъчните мембрани;
– положително влияят в/у храносм.и обмяната на МАЗ;
– улесняват функциите на чернобробните клетки, като:
– не позволяват отлагането на МАЗ в тях;
– предпазват ги от мастно изграждане (липотропно);
– благоприятно действат върху нервната система.

д) роля на растителните стерини (неусвояеми от орг.,но):
– влияят благоприятно върху чревната микрофлора;
– пречат на всмукването на холестерола.
е) роля на холестерола:
– от него се синтез.жлъчните к-ни, хормони и вит.D;
– организмът сам синтезира холестерол.
ж) роля на мастноразтворимите витамини:

3.4.3 Потребности:
– МАЗ да осигуряват 30% от енергийните потребности
– 1-6 год. – 32 Е%
– 6-10 год. – 31 Е%
– 10-60 год. – 30 Е%
– над 60 год. – 29 Е%
– НМК : МНМК : ПНМК = 1 : 1 : 1 (т.е. по около 10 Е%)
– НМК ≤ 10 Е% (не по-голямо)
– (не по-малко) 6 Е% ≥ ПНМК ≤ 10 Е% (не повече)
– дневният прием на холестерол ≤ 300 mg (не повече)
Няма нито един вид мазнина, която самостоятелно да задоволи потребностите на организма.
Необходимо е да се приемат както растителни, така и животински мазнини.
3.4.4 Източници