ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ОБОРУДВАНЕ В ЗХР

 

СЪДЪРЖАНИЕ :

 

1. Инструкция за оказване на долекарска помощ.

2. Инструкция за основните изисквания за пожарна безопасност на сградите и помещенията.

3. Инструкция  /противопожарна инструкция/

4. Инструкция за работа с противопожарни уреди.

5. Инструкция по електробезопасност.

7.Инструкция по безопасност на труда при работа с плоча и скара за печене.

9. Инструкция за безопасност на труда при работа с електрически миксер.

10. Инструкция по безопасност на труда при работа с хладилни шкафове, витрини и камери.

11. Инструкция по безопасност на труда при работа с фритюрник.

12. Инструкция за безопасна работа със зеленчукорезачка.

13. Инструкция за безопасна работа с печка.

14. Инструкция за безопасна работа с пекарна.

15. Инструкция за безопасна работа с котлон, хокер, елом.

17. Инструкция за безопасна работа с машина за миене на съдове и прибори.

18. Инструкция за безопасна работа с компютър.

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  №1

ЗА ОКАЗВАНЕ НА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ РАЗЛИЧНИ СЛУЧАИ

1. Общи положения

          1.1. За оказване на долекарска помощ в помещенията задължително да се оборудват аптечки за първа помощ.

          1.2. Аптечките да се зареждат  редовно с необходимите медикаменти.

          Необходимия минимум от лекарства е следния:

–         разтвори: кислородна вода, риванол, йодна тинктура;

–         разтвори на: амоняк, кафорово масло, валериана;

–         памук, марля, бинт;

–         левкопласт, цитопласт;

–         аспирин, аналгин, валидол.

 2. Оказване на помощ при кръвотечение

2.1. При оказване на първа помощ при кръвотечение да се действа бързо, спокойно и уверено.

2.2. При всички по-тежки случаи да се потърси лекарска помощ.

2.3. При артериално кръвотечение да се натисне наранената артерия към подлежащата кост на мястото на нараняването, между раната и сърцето до преустановяване на кръвотечението.

2.4. При обилно кръвотечение кръвоспирането може да се направи с пръст поставен направо в раната на кървящия кръвоносен съд.

2.5. Временно кръвоспиране може да се постигне като се пристегне над мястото на кървенето, при което се притискат всички кръвоносни съдове снабдяващи кървящото място. Пристягането трябва да се извършва, докато изчезне пулса под мястото на пристягането. Превръзката се държи не повече от 1 час през зимата и не повече от 2 часа през лятото. Ако до това време пострадалият не получи лекарска помощ превръзката се отпуска за оросяване на наранения крайник.

 3. Оказване на помощ при изгаряне

3.1. Изгарянията на кожата се причиняват от въздействието на топлина-вряла вода, пара, нагорещени метални предмети, електрически ток и др. или от химически вещества.

3.2. Изгарянията според тяхната големина са четири степени:

          – І степен –болезнено зачервяване с лек оток, което преминава без лечение за няколко дни;

 

          – ІІ степен – до зачервената кожа се появяват мехури, пълни с бистра течност;

          – ІІІ степен – по-дълбоки изгаряния, които обхващат и подкожни тъкани;

          – ІV степен – засягат се дълбоко лежащи тъкани, понякога до овъгляване.

3.3. При оказване на първа помощ на пострадали при изгаряния е необходимо:

а/ Незабавно да се прекрати действието на огъня, високата температура или химическото вещество.

б/ Пострадалият трябва да се обвие с влажен чаршаф, одеало или дрехи, за да бъдат изгасени дрехите му;

в/ След прекратяване действието на източника на изгарянето, пострадалия да се залее със студена вода;

г/ Да се даде на пострадалия да пие вода, подсладени течности, обезболяващи средства;

д/ Изгорялата повърхност да се покрие със стерилна превръзка или чисти кърпи;

е/ при изгаряния, при които има мехури да не се намазва или посипва с каквито и да са лекарствени средства изгорените участъци от кожата.

3.4. при химически изгаряния веднага да се отстранят дрехите на пострадалия и незабавно да се измие поразеното място с обилна струя вода в продължение на 10-15 минути. При изгаряне с киселина да се промие мястото с 5% разтвор от натриев бикарбонат, а при изгаряне с основа – да се промие мястото с 1% разтвор от оцетна киселина.

3.5. Търси се незабавно лекарска помощ.

4. Оказване на помощ при счупване и др.

4.1. Оказване на първа помощ при натъртвания:

а/ При слаби натъртвания /подуване, посинели места/ на мястотот на поръжението се слеге студен компрес.

б/ При силни натъртвания на главата, гръдната клетка или корема, признаци на което са главоболие, гадене, повръщане, а понякога и припадък на пострадалия трябва да се осигури пълно спокойствие и незабавно да се потърси лекарска помощ.

4.2. Навяхвания / изкълчвания/ се характеризират с резки болки и пълна или частична липса на подвижност на крайниците. Оказването на първа помощ се състои в закрепване на повредения крайник в неподвижно състояние чрез използване на шина или фиксираща превръзка. Поради

опасност от спукване или скрито счупване на кости е наложително незабавно да се потърси лекарска помощ.

4.3. Счупване на кости:

 а/ Счупването на кости на крайниците е съпроводено с разместване на счупените кости и  силна рязка болка, затова шините е необходимо така

да се поставят на счупените кости, че да се избегне тяхното разместване. Шините се поставят така, че да обхващат двете съседни стави. Като материал за шини могат да се използват и подръчни средства /дъски, парчета шпертплат, дръжки на инструменти и др./ като преди поставянето им се обвият с памук, марля или друг чист материал.  

б/ в случай на открито счупване с венозно или артериално кръвотечение трябва първо да се прекрати чрез пристягане над мястото на кръвоизлива с колан, въже или др., да се направи стерилна превръзка и се постави шина.

в/ При съмнение за счупване на таз, черепни кости или гръбначен стълб пострадалият не трябва да се мести и се търси незабавно лекарска помощ

4.4. На пострадалия се дават обезболяващи средства.

 5. Оказване на първа помощ при удар от електрически ток.

          5.1. Оказване на първа помощ на пострадалия дадена до 4 минути след електропоражението гарантира в 50% от случаите спасяване на пострадалия.

          5.2. Прекратява се електрическия ток през човека. Това може да стане по следния начин:

                   – изключва се напрежението чрез сваляне на шалтера;

                   – издърпва се щепсела от контакта, отвиват се бушоните;

                   – прекъсва се проводника с изолирани клещи, брадва със суха дръжка или по друг начин;

                   – при удар от ток с ниско напрежение пострадалият се издърпва със суха ръкавица, дреха и др., като спасителят трябва да стои на изолационно килимче или суха дървена поставка;

                   – при удар от ток с високо напрежение пострадалият се отделя от проводника с диелектрични ръкавици, изолиращи щанги, боти и др.

                   – при удар от електрически ток към земята, пострадалият се изнася 15-20 метра извън зоната на крачковото напрежение.

          5.3. В зависимост от състоянието на пострадалия се оказва първа помощ:

     ЗНАНИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА  ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ  ОТ ФИРМАТА!

Опис

на лекарствата, превързочните средства

и други материали за окомплектоване на аптечките

(съгласно “Правила за оказване на първа долекарска помощ при

увреждане на здравето при работа” 1994 г.)

 

N: по ред

Наименование на материалите

Мярка

Количество

Забележка

Еднократно

Неснижаем запас

 I. Лекарствени средства 

1.       Аспирин таблетки Бр. 40 10  
2.       Аналгин-хинин дражета Бр. 20 10  
3.       Амидофен таблетки Бр. 20 10  
4.       Аерон таблетки Бр. 20 10  
5.       Аналгин Бр. 20 10  
6.       Адсорган гранули оп. 80 гр. Бр. 3 1 Карбоактиватус оп. 50 гр. за замяна
7.       Амонячен разтвор Гр. 30 10 В стъкла с гумени запушалки ампули с амоняк разтвор за замяна
8.       Кофенал таблетки Бр. 20 10  
9.       Борова вода Гр. 100 30  
10.   Валидол таблетки Бр. 20 10  
11.   Тинктура антихолерика(давилови капки) Гр. 20 10 В стъкло с капкомер
12.   Йод-бензин Гр. 100 40 В тъмно стъкло с гумена запушалка
13.   Йодна тинктура Гр. 30 10 В стъкло гумена (пластмасова) запушалка
14.   Кислородна вода Гр. 100 40 В стъкло гумена (пластмасова) запушалка
15.   Рициново масло в капсули по 5 гр. Бр. 12 6  
16.   Риванол – разтвор Гр. 100 40  
17.   Натриев бикарбонат Гр. 100 50  
18.   Калиев перманганикум Гр. 20 5 Разтваря се във вода до бледорозов цвят
19.   Небацетин пудра Гр. 10 5  
20.   Оцетна киселина Гр. 50 20 В стъкло гумена (пластмасова) запушалка
21.   Антидот Долин шприцтуба Бр. 10 5  

II. Превързочни средства

1.       Бинтове марлени 5 / 5 Бр. 4 2  
2.       Бинтове марлени 5 / 10 Бр. 4 2  
3.       Превръзка антисептична готова средна Бр. 4 2  
4.       Кърпи марлени стерилни размери 14 / 16                33 / 35  Бр.Бр.  22  11  
5.       Памук медицински хигроскопичен пак. Х  50 гр. Пак. 2 1  
6.       Анкерпласт с размери :    1 м / 4 см    5 м / 8 см  Пак.Пак.  22  11  
7.       Триъгълни кърпи Бр. 2 1  
8.       Лейкопласт  5 / 5 ролки Опак. 2 1  
9.       Турникети Бр. 2 1  
10.   Лични предпазни пакети Бр. 2 1  
11.   Игли безопасни Бр. 2 1  
12.   Шини крамерови Бр. 8 4  

  III. Други материали

1.       Ножица средна Бр. 1 1  
2.       Пинсета анатом. 11 – 13 см Бр. 1 1  
3.       Джобно ножче средно Бр. 1 1  
4.       Термометър Бр. 1 1  
5.       Чаша за вода пластмасова Бр. 1 1  
6.       Сапун за лице Бр. 1 1  
7.       Салфетки за бърсане Бр. 1 1  
8.       Съд за отпадъчни материали Бр. 1 1  
9.       Аптечно шкафче Бр. 1 1  

   Забележка :  Да се следи срока на годност на лекарствата.

 

 

 

УТВЪРДИЛ:

 

Инструкция №2

за основните изисквания за пожарна безопасност на сградите и помещенията

1. Всички производствени, служебни и спомагателни сгради и помещения постоянно се поддържат в добър порядък и чистота.

          2.  В коридорите, изходите и на стълбите не се разрешава складирането на различни материали и оборудване. Всички врати на евакуационните изходи трябва свободно да се отварят навън за излизане от сградите.

          5. Забранено е тютюнопушенето

          6. Местата за поставяне на знаците за противопожарна охрана се определят от ръководителите на обекти, съгласувано с противопожарните органи.

          7. На видни места в производствени и други сгради с масово пребиваване на хора се поставят схеми за евакуация на хора от съответния етаж с обозначение на стаите /помещенията/ , евакуационните изходи, средствата за пожарогасене и сигнализация с необходимия поястнителен текст.

          9. В производствените и административните сгради не се допускат:

          -изменението на функционалното предназначение и техническото преоборудване на помещенията без разработване на съответната документация, утвърдена по съответния ред;

          -изпълнението и съхраняването в сутеренни помещения на леснозапалими течности, газове и химикали в количества, които могат да образуват общообемни взривоопасни концентрации.

          -задръстването на проходи, изходи, преддверия, холове, фоайета, стълбища и други пътища за евакуация  с предмети, мебели;

          -устройването на пътищата за евакуация на турникети и други съоръжения, препятстващи евакуацията на хора или намаляващи ширината на пътищата за евакуацшия;

          -премахване на предвидените в проекта врати на стълбищни клетки, коридори, преддверия, холове и вестибюли;

          -затваряне и закриване с мебели, оборудване и други предмети на евакуационните изходи, люкове, балкони, лоджии и вътрешни пожарни кранове и електрически табла.

          10. Производствените помещения и оборудване периодично да се почистват от прах и други горими и взривоопасни отпадъци. Сроковете за почистване се установяват, съгласно технологичните изисквания или се посочват в обектните инструкции.

ЗНАНИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА  ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ  ОТ ФИРМАТА!

УТВЪРДИЛ:

 

 

Инструкция №3

/противопожарна инструкция/

          І. Изисквания към работното място по отношение неговата пожаробезопасност:

–   да не се пуши на работното място.                                                                         –   ел. нагревателните уреди да не остават без наблюдение, когато работят;

–   контактите, щепселите и ел.уредите да са технически изправни;

–   в края на работния ден да се изключва напрежението на всички електроуреди.

           ІІ. Какво трябва да знае служителят:

–   да е запознат с плана за евакуация;

–   да знае къде се намира пожарогасителя и как се работи с него;

–   да знае как се изключва напрежението;

–   при пожар да се сигнализира на телефон 112;

–   да може да оказва първа долекарска помощ.

 

ЗНАНИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА  ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ  И УЧЕНИЦИ ОТ ПГТ – гр. БУРГАС!

 

УТВЪРДИЛ:

 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 4

ЗА ДЕЙСТВИЕ С ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ УРЕДИ

 1. Прахов пожарогасител

Предназначен е за гасене на начални пожари на леснозапалими и горими течности, на газообразни вещества и на пожари в ел.инсталации, намиращи се под напрежение 35 кV. Продължителността на действие е 15 секунди.

1.1. Начин на действие:

– пожарогасителят се освобождава от стойката;

– издърпва се предпазителят и се скъсва пломбата;

– натиска се лоста и веднага се отпуска;

– изчаква се 20-25 секунди, насочва се струйника в основата на пламъците и се натиска лоста;

– при натискане на лоста, струята може да се прекъсва за кратко време.

1.2. Не се допуска обръщане на пожарогасителя надолу с главата по време на действие.

1.3. Не се допуска допиране на струйника до ел.проводник под напрежение.

1.4. Не се допуска гасене на пожар в ел.инсталация от разстояние по-малко от 2 метра.

1.5. Не се допуска безпричинно развиване на главата на пожарогасителя, газовия патрон и предпазния клапан.

2. Кофпомпа.

Водата да се подменя ежемесечно, като не се допуска набирането в нея на утайка и поподане на предмети и боклуци. Шлангът не трябва да се пречупва. По всяко време да бъде запечатана.

2.1. Не може да се употребява  при гасене на:

– леснозапалими течности и реагиращи с водата вещества, като калциев карбид и други;

          – за съоръжения, които се намират под електрическо напрежение.

 3. Пожарогасител с СО2.

Пълен е с безцветен газ, по-тежък от въздуха, който не гори. Въглеродният двуокис разрежда реагиращата среда и я превръща в негорима. Използва се за гасене на електросъоръжения, които са под напрежение, на ценни материали, които от други гасителни вещества се повреждат.

3.1. Начин на действие:

          – с едната ръка се отвъртва постепенно вентила до появата на първите скрежинки;

          – с другата ръка се хваща изолираната дървена част на шланга и се насочва към пламъците.

ЗНАНИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА  ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ  ОТ ФИРМАТА!

 

 

 

 

 

 

 

 

                           УТВЪРДИЛ:

Инструкция №5

по електробезопасност

.  Проектирането, монтажът и експлоатацията на електрическите уредби да се извършва съгласно изискванията на:

а/ Правилник ца устройство на електрическите уредби, Д-01-005-1969 год.;

б/ Правилник за безопасността на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения, Д-01-008-1971 год.;

в/ Правилник за техническата експлоатация на електропотребителите-1972 год.;

г/ Противопожарни строително-технически норми -1972 год.;

д/ Гръмоотводни инсталации /защита от мълнии на сгради и съоръжения/. Норми и правила за проектиране, изпълнение и приемане в експлоатация -1972 год./

2. Поддържането, прегледите и ремонтите на електрическите съоръжения да се извършват само от правоспособен електротехнически персонал от съответните квалификационни групи.

3. Работниците от обслужващия персонал да спират или пускат поверените им машини и съоръжения посредством принадлежащите пускови устройства само след като са преминали инструктаж по безопасност на труда за даденото работно място /машини и съоръжения/.

4. Главното електрическо табло и главния прекъсвач да бъдат разположени в помещение, което се заключва. Скачването на нови машини и съоръжения да се извършва само от правоспособен електротехник.

5. Всеки електродвигател на дадена работна машина да има правилно подбрана командно-пускова и защитна апаратура./пусков автомат, термична защита и предпазители/

6. Отстраняването на повредите и ремонтите на машините да се извършват само при изключено напрежение.

7.Ежегодно да се извършва измерване на съпротивлението на изолацията на електроинсталациите и електросъоръженията. Да се извършват редовно планово-предупредителни ремонти на електрообзавеждането.

8.Почистването и ремонтът на електрическото обзавеждане да се извършват при видимо изключено напрежение от прекъсвачите или електроразпределителните табла и при поставени табели със съответни предупредителни текстови съобразно изискванията на правилниците и стандартите.

9.Леснодостъпните тоководящи части да бъдат изолирани с подходящи изолации или оградени във всички случаи, когато напрежението превишава:

– в помещение без повишена опасност – 65 волта;

– в помещение с повишена опасност – 42 волта;

– в особено опасни помещения- 12 волта;

10.Ограждането да бъде изпълнено така, че да се сваля или отваря само с помощта на ключове и инструменти. При високо напрежение да се използват специални блокировъчни устройства, ключове и инструменти, осигуряващи безопасна работа.

11. В коридора и върху вратите на помещенията, специално предназначени за електроразпределителните устройства с високо напрежение /над 1000 волта/ да има постоянно предупредителни табели и надписи.

12. Комутационните устройства, монтирани на закрито в механични табла или специални кожуси, да бъдат заземени със специална заземителна клема /болт/.

13. Щепселите на преносимите електрически потребители със заземяващи корпуси да бъдат снабдени със зануляваща /заземителна/ клема на присъединяване на заземителния /зануляващия/ проводник, съгласно „Правилник по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения”.

14. Прекъсвачите /превключвателите/ на подвижните електрически потребители да се монтират на корпусите им.

15. Прекъсвачите, предназначени за включване и изключване на електрическите потребители /електродвигатели/ с работни контакти, обърнати към работника, да са снабдени с дъгогасителни устройства без отвори и процепи или с дистанционно управление.

16. Забранено е поставянето на предпозители без калибрована стопяема  вложка. Смяната на предпазителите да се извършва само със стандартни, фабрично калибровани стопяеми вложки. Забранено е подсилване на стопяемите вложки.

17. Забранен е монтажът на главни /магистрални/ и разпределителни табла в производствени помещения с повишена опасност и особена опасност за поражения от електрически ток.

18. Работата по електроразпределителните табла и други устройства да се извършва по наряд най-малко от две лица, едното от които да е с квалификация, но не по-ниска от трета група.

19. При монтаж и демонтаж да се работи само при изключено напрежение. За да се избегне погрешно включване и изключване на напрежението, да се вземат необходимите мерки  и да се окачат табелки7 „Не включвай, работят хора!” и други мероприятия в съответствие и изискванията на действащите правилници.

20. Когато поради производтвени причини не се изключва напрежението, да се работи под напрежение само при непосредствено наблюдение на квалифицирано длъжностно лице от групата на съответния участък и да се вземат мерки за ограждане на съответните фази с изолационен в съответствие с изискванията на правилниците.

21. При работа под напрежение да се спазват всички изисквания на действащите правилници.

22. Персоналът, обслужващ електрическите съоръжения и уредби да ползват лични предпазни средства при работа и обслужване на същите, като диелектрични ръкавици, диелектрични боти, маневрени щанги, изолационни клещи, диелектрични килимчета и други предпазни средства.

 

 ЗНАНИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА  ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ  ОТ ФИРМАТА!

 

 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:

 

 

Инструкция № 7

ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С ПЛОЧА И СКАРА ЗА ПЕЧЕНЕ

            Електрическата плоча и скара за печене трябва да бъдат заземени и занулени съгласно правилника за електрическите уредби.

          След проверка за техническата изправност на плочата или скарата:

–         да се настрои терморегулатора на необходимата температура;

–         чрез превключвателя се включват нагревателите.

 

ЗАБРАНЕНО е разливането на студени течности върху нагорещени повърхности.

 След приключването на работа плочата или скарата се изключват чрез превключвателя, а терморегулатора се връща в изходно положение.

          При констатиране на неизправности плочата или скарата се изключват и се търси съдействието на дежурния техник.

 

 ЗНАНИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА   РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ФИРМАТА!

 

 

УТВЪРДИЛ:

 

 

Инструкция № 9

ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С електрически миксер

 

          Преди започване на работа да се направи оглед на състоянието на уреда:

–         цялост и здравина на предпазните капаци;

–         здравина на захранващия шнур и щепсел;

–         сигурност при закрепване на бъркалките;

–         съответствие на ел.напрежението, отбелязано на табелката с това на ел.мрежата.

 

Не потапяй уреда във вода!

 При смяна на бъркалките изключете от електрическата мрежа!

 Да се работи на паузи с цел осигуряване на нормален режим и удължаване на живота на уреда.

 Да се спазват инструкциите за работа, дадени от производителя.

  След приключване на работа уредът да се изключи от електрическата мрежа.

 

 ЗНАНИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА   РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ФИРМАТА!

                                                                                                                                                                                          УТВЪРДИЛ:

 

 

Инструкция № 10

ЗА БЕЗОПАСНА  РАБОТА С хладилни  шкафове,  витрини и камери

 

          Хладилните съоръжения трябва да бъдат монтирани от правоспособни специалисти при спазване на Правилника за електрическите уредби.

           При обледяване на изпарителя ледът да не се откъртва, а да се изключи хладилния агрегат до размразяване на изпарителя.

           Периодично да се подсушават стените и пода на хладилното съоръжение, за да не обледенява и блокира изпарителя.

           Да не се използват метални предмети при почистване на изпарителя. Почистването да се извършва с разтвор на сода бикарбонат /сода за хляб/ – 100 грама на литър вода – с използването на мека четка и чисти памучни парцали.

           Вратите на хладилните съоръжения да се държат отворени по възможност най-малко време, за да се избегне нахлуването на топъл и влажен въздух.

           Продуктите да се подреждат така, че помежду им и до стените да остава разстояние 3-4 см.

           Да не се съхраняват едновременно продукти, предаващи едни на други своята миризма.

          При повреда на хладилните съоръжения се обънете към дежурния хладилен техник.

 

ЗНАНИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА   РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ФИРМАТА!

 

 

 

                                                                                                                                                                           УТВЪРДИЛ:

 

 

 

Инструкция № 11

ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ фритюрник

 Преди започване на работа с електрически фритюрник да се прави щателна проверка на електрическата инсталация и констатираните нередности се отстраняват.

 Необходимото количество мазнина да се налива до отбелязаното ниво.

 Чрез терморегулатора се определя необходимата температура и с превключвателя се включват нагревателите на фритюрника.

 Забранено е включването на нагревателите преди наливането на необходимото количество мазнина.

 Обработваните продукти се поставят в специална телена кошница, които трябва да са добре отцедени за избягване на изпръскване с гореща мазнина на работещия.

 След приключване на работа първо се изключват нагревателлите чрез превключвателя, а след това терморегулаторът се поставя в нулево положение.

 След изтиване мазнината заедно с утайките се изливат от фритюрника и се прецежда през специален филтър.

 ЗНАНИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА   РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ФИРМАТА!

                                                                                                                                                                           УТВЪРДИЛ:

 

 

Инструкция № 12

ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА със зеленчукорезачка

 

 

          Преди започване на работа със зеленчукорезачката да се проверява затягането на болтовете и закрепването на отделните приспособления към универсалната предавка.

           Подаването на зеленчуците за нарязване да става със специално дървено бутало, което да има в долния край защитен пръстен с по-голям диаметър, така че между диска и буталото да има разстояние не по-малко от 1 см.

           Забранено е да се работи с машината при снети предпазни ограждения и без бункер за поставяне на продуктите.

           При натрупване на зеленчуци в зоната за рязане, машината де се спира и тогава да се почистват с щипци, лопати и други съоръжения ненарязаните продукти.

           Употребените дискове и ножове да се извождат със специални приспособления, предназначени за тази цел след спиране на машината.

           Измиването и избърсването на ножовете и дисковете да се извършва само с гъби и кърпи,  и то много внимателно.

           Сглобяването и разглобяването на отделните приспособления да става само при изключен ножов прекъсвач на ел.захранването.

ЗНАНИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА   РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ФИРМАТА!

                                                                                                                                                                                     УТВЪРДИЛ:

Инструкция № 13

ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА с печка

 

          Да не се допуска силно прегряване на работните повърхности. Процесът на горене при печките с течно и твърдо гориво да се регулира постоянно с помощта на клапите на димоходите и вратите за постапване на въздух, а при електрическите – чрез превключване на мощността с помощта на пакетните превключватели, въртенето на които да ства само в дясна посока.

          Загряването на плочите и фурната да не е по-продължително от 20 минути. Ако не се получава загряване за това време да се изключва и да се търси причината за повредата от компетентно лице.

          Когато електрическата печка  не се загрява след включване се проверява изправността и.

          След като работните повърхности на печката са достигнали необходимата работна температура да се натоварват равномерно със съдове и да не се оставят да работят празни. След започване на кипенето или достигане на оптималния работен технологичен режим при приготвянето на ястията да се намалява интензивността на енергоотделянето, като се извърши превключване на мощността или намаляване интензивността на горене.

          Забранено е разливане на течности по нагорещените работни повърхности на печката.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАНИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА   РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ФИРМАТА!

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:

 

 

Инструкция № 14

ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА с ПЕКАРНА

          С помощта на превключвателите, монтирани на лицевата страна на електропекарната да се включат определен брой фурни на необходимата мощност.

           Достигането на максималната работна температура в работното пространство на фурните да става за не повече от 50 минути.

           За да се избегнат топлинните повърхностни претоварвания, а от там и съкращането на експлоатационния срок на фурните, след достигане на необходимата работна температура, фурните да не се оставят празни.

           След приключването на технологичния прозес чрез превключвателите, фурните да се изключат, а с помощта на главния прекъсвач да се изключат и пекарните.

           Постигането на необходимия работен температурен режим на фурните да става чрез различни комбинации на превключвателите.

           За избягване на бързото износване на фурните по време на работа да не се излива вода или течности по дъното.

 

 ЗНАНИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА   РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ФИРМАТА!

 

УТВЪРДИЛ:

 

 

Инструкция № 15

ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА с котлон, хокер, елом

          Преди включване на котлона, елома и хокера трябва да се направи щателна проверка  на електрическата им инсталация и при откриване на неизправности, същите да се отстранят веднага.

           Включването, изключването и настройването на определената мощност на съоръжението да става с помощта на превключвателите монтирани на командното табло, чрез въртене само на дясно.

           Забранено е разливането на студени течности върху нагорещените повърхности на котлоните и хокерите.

           Преди пускането, запалването на горелките и спирането им при газовите котлони да става при съблюдаване на всички мерки, които са дадени  и са общовалидни  за всички видове топлинно обзавеждане на газово горива.

           Запалването на горелките на газовите котлони да става, когато най-напред с едната ръка към горелката се поднася запален кибрит или горелката на запалника, а с другата се отваря нейния кран.

           Езиците на пламъка на горелките трябва леко да докосват дъното на поставения съд. Разстоянието между дъното на съда и  вътрешния конус на пламъка да бъде не по-малко от 20-30 мм. Пр по-малко разстояние се получава непълно горене на газа с образуване на сажди и въглероден окис. При по-голяма разстояние  не се оползотворява напълно топлинната енергия.

 

 ЗНАНИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА   РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ФИРМАТА!

 

УТВЪРДИЛ:

 

 

Инструкция № 17

ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА с машина за миене на съдове и прибори

 

Преди включване на машината в експлоатация  трябва да се направи щателна проверка  на действието на предпазната арматура и електрическата инсталация и при констатиране на неизправности да се извършва незабавното им отстраняване.

 Преди включването да се извърши зареждането на ваните на миещата вода и бойлерите за стерилизиращата вода със съответните кранове, като се извършва и контролът за предпазването на тръбните нагреватели от работата на сух ход с помощта на контролите кранове.

 Включването на нагревателите и на двигателните инсталации трябва да става с бутоните, намиращи се на командното табло на машината, къдетода е посочено със символ коя команда за какво се отнася.

Преди да се подредят съдовете  приборите на съответните касети, същите да се почистят предварително ръчно от грубите отпадъци.

 За работа да се използва само специално за целта миещо средство, като дозировката му да става по описания на опаковката начин.

 Водата за миене да се сменя непрекъснато, чрез преливна тръба, като не се допуска температурата й да се понижава по-ниско то 65`С при силно замърсени съдове.

 Температурата на стерилизиращата вода са се поддържа в границите на 95-98` С, което да се осъществява с помощта на терморегуллатора, настроен предварително.

 Периодически да се извършва почистване на ваната за миещата вода. След приключване на работа да се извърши основно почистване и измиване на машината. Един път в седмицата да се извърши почистване на дюзите.

 ЗНАНИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА   РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ФИРМАТА!

 

 УТВЪРДИЛ:

 

 

Инструкция № 18

ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА с  КОМПЮТЪР

          І. общи положения

 1. На всеки, който ще работи с компютър да е предварително запознат с настоящата инструкция.

2. При забелязване на неизправност в работата на компютъра да се потърси помощ от съответните технически лица.

3. При проверка и поправка на оборудването да се изключва електрическото му захранване.

4. Да се използват технически изправни контакти и щепсели, а кабелите да са ненарушена изолация.

5. Да се осигурява ефективен въздухообмен в помещението, където се работи.

6. Редовно да се почиства праха по монитора и другото оборудване.

7. При усещане на мирис на изгоряло незабавно да се изключва компютъра, след което да се търсят причините за появата на миризмата.

8.Да се прекъсва периодично работа за почивка и производствена гимнастика.

9. В края на работното време компютъра да се изключи от електрическото захранване.

 

ІІ. Организация на работното място.

Работното място – устройството и организацията му, видът на работната мебел, разположението на монитора, клавиатурата и мишката, начините, по които се работи с тях, оказват влияние върху времето за появяването на увреждания мърху здравето на работещия и степента на изразеността им. Неподходящият стол или неудобната работна поза например магат да предизвикат болка в кръста или ако работния стол е висок – да се предизвикат нарушения в кръвообръщението на долните крайници.

          Организацията на работното място започва с избора на работния стол. Той трябва да отговаря на няколко основни изисквания: регулирането на височината и наклона на седалката и на опората на гърба и на ръцете; положението на бедрата трябва да бъде хоризонтално; ъгълът на сгъване в коленете да бъде 60-100 градуса; ъгълът на седалката и облегалката на гърба да е по-голям  от 90 градуса, като най-подходящ е 100 градуса. При необходимост може да се използва и допълнителна възглавничка за по-добра опора на гърба.

           Осветлението на тавана да е дифузно, да има подходящо регулируемо засенчване на прозорците, матиране на стени, подове и работна мебел. Препоръчва се локално осветление наработното място.

 ІІІ. ОБОРУДВАНЕ И РАБОТА С НЕГО

 МОНИТОР

          Мониторът трябва да бъде разположен така, че да се избегне попадането на пряка слънчева светлина върху него, както и на блясък отражение на източници на светлина от екрана в очите.

          Необходимо е да се следят регулаторите за яркост и контраст на екрана, тъй като прекаленото тъмно изображение затруднява четенето, а прекалено яркото предизвиква размазване на символите на екрана.

          Мониторът трябва да е разположен така, че символите на екрана да бъдат лесно различими и четими. Това разстояние е строго индевидуално, но обикновено е между 450 и 700 мм от екрана.

 КЛАВИАТУРА

          Неправилното използване на клавиатурата създава напрежение в ръцете, гърба, раменния пояс и може да доведе до тежки физически разстройства.

          При работа с компютър линията между лактите и дланите трябва да бъде успоредна на пода. Ъгълът на свиване на на ръцете в лактите трябва да бъде приблизително 90 градуса. При набиране с клавиатурата ръцете да се движат свободно , а дланите могат да бъдат леко повдигнати. Те се отпускат на масата или се поставят върху специална поставка при откъсване на погледа от екрана или при  почивка. При липса на специална поставка отдалечаването на клавиатурата на 100-300 мм от ръба на работната повърхност създава необходимото място за почивка на ръцете.

          Натискът върху клавишите при писане трябва да бъде лек и непродължителен, без да се забравя контролирането на положението на китките. Ключово значение има държането на ръцете и ситнике във възможно най-неутрална позиция, т.е. избягване на положение на пръстите спрямо китките, което не е в права линия.

Всяко писане с ръце, поставени ненужно далече от тялото, предизвиква напрежение във врата и раменете, а силата, с която се пише може да бъде допълнителен рисков фактор за мускулно-скелетни увреждания.

 МИШКА

          Има различни модели мишки и работещите би трябвало да си изберат този, които най-добре  съответства на размера на ръката и пръстите.

          Правилното разположение на мишката е от дясната страна, на нивото на класиатурата, при осигурена опора за ръката и лакетя.

          Пръстите, китката и предраменницата трябва да са в една права линия.

ІV. КОМПЛЕКС ОТ УПРАЖНЕНИЯ

 1. Раздвижвайте горните крайници и кръста в бавно темпо по 4-6 пъти в хода на работния ден, за да предотвратите локална умора.

2. Раздвижвайте шията и главата, като правите последователни наклони и обръщания наляво и надясно,  напред и назад. С това ще подобрите кръвоснабдяването на мозъка.

3. Правете упражнения за редуване на стягане и отпускане на отделни мускулни групи – на раменния пояс, горните и долните крайници, коремните мускули, гърба. С това ще подобрите кръвоснабдянето и ще намалите застоя в лимфните пътища.

4. Препоръчителни са прикляквания, навеждания в кръста напред-назад и въртеливи движения на тазовата част на тялото.

5.Маршируване на място и продължение на 30 секунди стимулира дихателната, сърдечната и нервната система. Това и средство за намаляване на общата умора и за повишаване на работоспособността.

           Ако не можете да правите паузи от 10-15 минути за извършване на тези упражнения, препоръчват се микропаузи от по 10-15 секунди с дълбоки вдишвания и издишвания и лек самомасаж за намаляване на напрежението.

 

          Тъй като човешкото тяло е създадено, за да се движи, то не може да понася дълго време неподвижността. Седенето на бюрото за дълго време е нездравословно и увреждащо мускулно-скелетната система. Поддържането на горната част на тялото в изправено положение изисква много мускулно усилие и допринася за статичното натоварване, което води до умора и увреждане на мускулно-скелетната система.

СПАЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ ПРОСТИ ПРАВИЛА:

1. Няколко кратки почивки през деня са по-добри от една дълга пауза.

2. Китките на ръцете не трябва да са опрени на работната повърхност при набиране на клавиатурата.

3. Не натискайте силно бутоните на мишката и я придържайте леко без да я стискате.

4. Не удряйте по клавиатурата.

5. Помнете, че трябва да мигате често, когато гледате в екрана при работа.

6. Не пренебрегвайте първите симптоми на болка или дискомфорт при работа с компютър.

7.Редовно правете физически упражнения.

8. Поддържайте правилно положение на тялото, когато седите пред компютъра.

 ЗНАНИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА   РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ФИРМАТА!

УТВЪРДИЛ:

 

 

Инструкция № 19

ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА с колбасорезачка

 

          При работа с колбасорезачка е забранено доближаването на ръцете към ножовете по време на движение и ръчно подаване на колбасите.

           Включването на машината да става само с контакта, който има заземителна клема тип „Шуко”.

         Премахването на остатъците от ножовете с останали продукти да се извършва само с дървени лопатки.

           Поставянето на колбасите да става вертикално, като закрепването им да става стабилно.

 ЗНАНИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА   РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ФИРМАТА!

 УТВЪРДИЛ:

 

Инструкция № 20

ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА с конвектомат

 1.  Указания по техника на безопасност

–    Употреба по предназначение

Уредът е предназначен изключително за професионално приготвяне на храна.

–    Монтаж

Следва да се съблюдават изискванията на местните предписания за приготвяне на храни и изискванията за монтаж съгласно съответните стандарти.

Свързването към електрическата мрежа следва да се извърши от

правоспособен електромонтьор.

–   Отстраняване на защитното фолио

За защита при транспортиране защитното фолио да не се сваля от уредите.

Уредът да не се монтира в близост до източници на топлина.

Минимално разстояние отляво / отдясно / отзад – минимум 50 мм от стените. При монтаж в близост до термочувствителни, респ. взривоопасни материали следва да се съблюдават предписанията за противопожарна защита.

Вентилационният вентил не трябва да е блокиран.

Ако се свърже устройство за омекотяване на водата, следва да се съблюдава Ръководството за монтаж и обслужване на това устройство.

Да се вземат под внимание връзките към мека и твърда вода!

–    Експлоатация

При експлоатация работните повърхности на уреда се нагряват!

Конвектоматът може да се експлоатира само