Получаване на допълнителни разрешения и лицензи в зависимост от вида на обекта

5. Получаване на допълнителни разрешения и лицензи в зависимост от вида на обекта:

  •  лиценз за търговия с тютюневи изделия;
  • лиценз за търговия с вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки;
  •  категоризиране на туристическите обекти, като под “туристически обекти” се разбира:

–            хотели и други места за настаняване (мотели, вили, бунгала, туристически ваканционни селища, къмпинги, семейни хотели, частни квартири);

–            заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, барове).

  •  разрешение за откриване на аптека;
  •  разрешение за търговия на едро с лекарства;
  •  лицензи за производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ и транзит, пренасяне и превозване на наркотични вещества и прекурсори;
  •  лицензи за туристически дейности: хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност;
  •  разрешение за организиране на хазартни игри: лотарии, томболи, тото, лото, числови лотарийни игри “Бинго” и “Кено”, игри с игрални автомати и други подобни съоръжения, игри на игрални маси в казино и залагания върху резултати от спортни състезания и случайни събития.

 

ще разгледаме подробно само лицензионните процедури, администрирани от общинските служби, а именно: процедурите по получаване на лицензи за търговия с тютюневи изделия, вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки, както и категоризацията на туристическите обекти.

Останалите пет вида лицензи и разрешения се издават от централни органи на изпълнителната власт като Изпълнителната агенция по лекарствата, Висшия съвет по фармация и Съвета по аптечно дело към Министерство на здравеопазването[1], Министерство на търговията и туризма[2] и Държавната комисия по хазарта[3].


[1]Това са органите издаващи разрешения за откриване на аптека и търговия на едро с лекарства, както и лицензи за производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ и транзит, пренасяне и превозване на наркотични вещества и прекурсори;

[2] Министерство на търговията и туризма издава лицензите за туристически дейности: хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност;

[3] Държавната комисия по хазарта разрешава организирането и провеждането на хазартни игри на територията на република България. Могат да се организират и подлежат на разрешение само игрите предвидени в Закона за хазарта.